układ powrotny paliwa citroen c2

Układ gazowo-parowy

Układ gazowo-parowy (ang. Combined Cycle) jest połączeniem układu maszyny gazowej (np. turbiny gazowej lub silnika tłokowego) i maszyny parowej (turbiny parowej). Spaliny za maszyną gazową mają stosunkowo wysoką temperaturę (500-700 °C w przypadku turbin, 400 °C dla silników tłokowych). W układzie

Układ chłodzenia silnika spalinowego

nagrzewania cieczy w pośrednim układzie zamkniętym wzrasta ciśnienie, dzięki czemu temperatura wrzenia cieczy chłodzącej podwyższa się i podczas pracy silnika może osiągać wartości przekraczające 100 °C. Cieczowy układ chłodzenia może pracować w tzw. krótkim (małym) lub pełnym (dużym) obiegu, co regulowane

Układ rozrządu silnika spalinowego

r. zastosowali taki układ w dwulitrowej wersji silnika modelu Spider 2.0 Veloce. Luz zaworowyNagrzewanie się zaworów w czasie pracy silnika powoduje ich wydłużanie. Na skutek tego zawór może nie zamykać się całkowicie. Również zużycie gniazda zaworowego następuje szybciej, niż krzywki na wałku

LPG

„Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3-C4” – normę tę stosuje się do gazów skroplonych C3–C4 stosowanych jako podstawowy surowiec do dalszej przeróbki chemicznej, również jako gaz opałowy dla gospodarstw domowych, przemysłu i turystyki, PN-EN 589 „Paliwa do pojazdów

Pierwiastki drugiego okresu

elektronowa 3 Li lit metal alkaliczny [He]2s1 4 Be beryl metal ziem alkalicznych [He]2s2 5 B bor półmetal [He]2s22p1 6 C węgiel niemetal [He]2s22p2 7 N azot niemetal [He]2s22p3 8 O tlen niemetal [He]2s22p4 9 F fluor niemetal – fluorowiec [He]2s22p5 10 Ne neon gaz szlachetny [He]2

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.