sprzęgło tarczowe zaxa

Sprzęgło tarczowe

Sprzęgło tarczowesprzęgło poślizgowe posiadające jedną lub wiele tarcz (płytek ciernych), w którym przeniesienie napędu odbywa się za pomocą siły tarcia.

Sprzęgło tarczowe stałe

Sprzęgło tarczowe stałe - sprzęgło przymusowe, sztywne, stałe. Człon czynny i bierny są kolistymi tarczami (1), których piasty (2) zainstalowane są na wałach przy użyciu połączenia wpustowego (3). Oba człony połączone są sztywno za pomocą radialnie usytuowanych śrub (4). Śruby są wstępnie

Sprzęgło

Sprzęgło to urządzenie stosowane w budowie maszyn do łączenia wałów w celu przekazywania momentu obrotowego. Inaczej jest to zespół części służących do połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych wałów, czynnego – napędowego i biernego – napędzanego, w celu przeniesienia momentu

Sprzęgło cierne

Sprzęgło cierne – rodzaj sprzęgła poślizgowego, w którym przeniesienie momentu następuje poprzez połączenie cierne. Zwykle para lub więcej elementów ciernych dociskanych jest do siebie za pomocą elementów pomocniczych zwykle cięgien lub sprężyn. W momencie, gdy moment siły na wale przekracza

Sprzęgło oponowe

Sprzęgło oponoweHamulce szczękowe - tarczowe - sprzęgła elastyczne - podatne - przeciążeniowe - Fena.pl - sprzęgło przymusowe, kompensacyjne, stałe. Człon czynny i bierny są kolistymi tarczami (1), których piasty (2) zamontowane są na wałach przy użyciu połączenia wpustowego (3). Oba człony

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.