sfbot 2.0.0 polskie znaki

Web 2.0

dla Polski (pierwsze 100) oraz globalnym (pierwsze 500). serwisy Web 2.0. polskie Blip Epuls Fotka.pl GoldenLine Grono.net Nk.pl Wykop.pl Filmweb Flaker Digart zagraniczne Blogger Digg Facebook Google+ Flickr Last.fm Myspace Imdb LinkedIn StumbleUpon Twitter delicious.com Tumblr Deviantart

Znaki diakrytyczne

, czy też jest to po prostu litera z polskiego alfabetu.Niepoprawnie pojęciami znaki diakrytyczne i diakrytyki określa się litery diakrytyzowane, czyli tworzone poprzez dodanie znaków diakrytycznych.W składzie komputerowym często do sprawdzania, czy dany font posiada polskie litery diakrytyzowane, używa się zdania

Znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa – zestaw symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe, w Polsce odpowiednie Polskie Normy

Znaki ostrzegawcze

niebezpiecznym zakrętem w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-1. A-3: niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo. Stosuje się go na tych samych zasadach, co znaki A-1 i A-2, gdy odległość od końca pierwszego zakrętu

Znaki zakazu

Znaki zakazu - znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów.W Polsce znaki zakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.