schemat elektryczny ford c-max

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny - rysunek techniczny elektryczny przedstawiający, w jaki sposób obiekt lub jego elementy funkcjonalne są współuzależnione i połączone. KlasyfikacjaWedług Polskiej Normy PN-79/E-01244 schematy elektryczne klasyfikuje się na 4 grupy (1, 2, 3, 4), a wewnątrz tych grup na typy (101

Schemat

Schemat organizacyjny Schemat poznawczy Schemat aksjomatu Schemat blokowy Schemat blokowy (elektronika) schemat elektryczny Schemat Hornera

Schemat elektryczny funkcjonalny

Schemat elektryczny funkcjonalny – schemat elektryczny podstawowy, którego zadaniem jest objaśnienie procesów zachodzących w poszczególnych częściach funkcjonalnych obiektu. Zawiera symbole elementów niezbędnych do zrozumienia działania poszczególnych części funkcjonalnych obiektu

Schemat elektryczny wykonawczy

Schemat elektryczny wykonawczy – schemat elektryczny opracowywany w celu przedstawienia wszystkich połączeń elektrycznych między elementami obiektu oraz oznaczenia (opisania) przewodów, wiązek przewodów, kabli, wyprowadzeń doprowadzeń, końcówek (zacisków), złącz, przepustów itp. schematy

Schemat elektryczny podstawowy

Schemat elektryczny podstawowy – schemat elektryczny grupy 1, którego zadaniem jest pokazanie obiektów lub ich najważniejszych elementów, ich zadań i wzajemnych powiązań. Schemat taki tworzy się przy projektowaniu obiektów. Służy do zaznajomienia się ze strukturą układu i działaniem obiektu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.