oswiadczenie uzytkowania samochodu

sprawdź też:

samochód

Re: Ubezpieczenie OC

W sytuacji sprzedaży samochodu wszelkie prawa i obowiązki przechodzą na następcę prawnego. Jeśli nie złożono oswiadczenia najpóźniej 30-tego dnia od zawarcia umowy zakład ubezpieczeń ma prawo naliczyć tobie składki za okres uzytkowania samochodu, pomimo tego że oswiadczenie to zostało złożone