opłata za tablice rejestracyjne 2013

ogólnie: b ł ą d z i s z

tylko samochodami z parzystymi/nieparzystymi ostatnimi cyframi tablicy rejestracyjnej tylko w odpowiednie dni. Jeszcze inni wprowadzili opłatę za wjazd do miasta (Oslo, Sztokoholm, Londyn, Manchester), ale w polskich warunkach jeszcze jest to ponoć nielegalne.

Irlandzkie tablice rejestracyjne

Obecnie używane irlandzkie tablice rejestracyjne zostały wprowadzone w roku 1987 i składają się z trzech grup znaków w kolejności: YY-CC-SSSSSS, gdzie: YY lub YYY - rok pierwszej rejestracji pojazdu, np. rok 2005, zastąpiony jest dwucyfrowym numerem 05; od 2013 roku po dwóch cyfrach

Brytyjskie tablice rejestracyjne

Brytyjskie tablice rejestracyjne - Tablice rejestracyjne w Wielkiej Brytanii obecnej serii wydawane są od września 2001 roku. Składają się z dwóch liter, dwóch cyfr i trzech kolejnych liter. Cyfry zmienia się dwa razy w roku w marcu i we wrześniu.Przykład: MA 05 LHR, gdzie: MA oznacza miejsce

Polskie tablice rejestracyjne

Polskie tablice rejestracyjne – obecnie używane tablice rejestracyjne zostały wprowadzone 31 marca 2000 r., po ostatniej reformie podziału administracyjnego kraju w 1999 r., a wydawane są od 1 maja 2000 r. Zastąpiły one tablice starszego typu, czarne z białymi znakami, które były mniej

Tablice rejestracyjne w województwie koszalińskim

Tablice rejestracyjne w województwie koszalińskim. Lata 1950-56 W 1950 roku utworzono z części województwa szczecińskiego województwo koszalińskie, któremu przydzielono przedział 73-74. Lata 1956-76 W wyniku reformy systemu rejestracji pojazdów w roku 1956 województwo koszalińskie otrzymało

Francuskie tablice rejestracyjne

Francuskie tablice rejestracyjne - system identyfikacji pojazdów stosowany na terytorium Republiki Francuskiej. W kwietniu 2009 roku wprowadzony został nowy system SIV (Syst?me d'immatriculation des véhicules), który zastąpił stosowany od 1950 roku system FNI (Fichier National des Immatriculations

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.