hyundai genesis geometria kół

Hyundai Genesis

Hyundai Genesis - samochód osobowy klasy średniej-wyższej produkowany przez koncern Hyundai od 2008 roku. Od 2013 roku produkowana jest druga generacja modelu. Hyundai Genesis I

Genesis

Genesis – inaczej „Księga Rodzaju” Technika: AMD 103 Genesis – amerykańska lokomotywa spalinowa Genesisgeometria roweru Genesis – sonda kosmiczna Sega Genesis – konsola do gier wideo wyprodukowana przez firmę Sega Muzyka: Genesis – grupa

Geometria eliptyczna

Geometria eliptyczna albo sferyczna (również geometria powierzchni kuli, tj. sfery) – jeden z rodzajów geometrii nieeuklidesowej, szczególny przypadek geometrii Riemanna dla stałej i dodatniej krzywizny. KonstrukcjaRezygnacja z postulatu równoległości geometrii euklidesowej daje możliwość

Geometria hiperboliczna

Geometria hiperboliczna (zwana także geometrią siodła, geometrią Łobaczewskiego lub geometrią Bolyaia-Łobaczewskiego) – jedna z geometrii nieeuklidesowych. KonstrukcjaGeometrię hiperboliczną otrzymuje się z geometrii euklidesowej w wyniku zastąpienia pewnika o prostych równoległych

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra – samochód osobowy klasy kompaktowej (C) produkowany od 1990 roku przez południowokoreański koncern Hyundai Motor Company.Model ten sprzedawany jest pod wieloma nazwami w zależności od rynku, na którym jest oferowany. Pierwsze dwie generacje w Australii i niektórych krajach

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.