firmy produkuj眂e cz甓ci do samochod體

sprawd te:

samoch骴

jk

Londyn w Polsce?

Londyn w Polsce?

Brytyjska firma LTI produkuj眂a najs硑nniejsze i najbardziej charakterystyczne taks體ki 秝iata rozpocz瓿a 秝iatow ofensyw. Dzi阫i przeniesieniu cz甓ci produkcji do Chin, mo縠 oferowa swoje samochody w bardziej korzystnych cenach

Samochody prawie nieznane | Bugatti EB110 | D笨enie do perfekcji

Bugatti EB110 - zapomniany starszy brat Veyrona. W latach 1991-1992 dzier縴 tytu najszybszego produkcyjnego samochodu na 秝iecie

Nowa marka na polskim rynku - BYD uzyska europejsk homologacj

Pierwszy samoch骴 chi駍kiej marki BYD otrzyma europejsk homologacj. Jest to w pe硁i elektryczny model E6. Auto mo縠 by swobodnie rejestrowane w Polsce i innych krajach Europy

Niewielka droga do du縴ch inwestycji i miejsc pracy

Niewielka droga do du縴ch inwestycji i miejsc pracy

. Dojazd mo縧iwy jest tylko od ty硊, czyli od ulicy Wersalskiej, kt髍a do tej pory by砤 w tragicznym stanie. Tereny w rejonie nowej drogi w du縠j cz甓ci nale勘 ju do firm lub os骲 prywatnych. Ale dwie dzia砶i - 1,3 hektara na rogu Wersalskiej i 0,4 hektara przy skrzy縪waniu Wersalskiej ze Szparagow - s

Tymi samochodami nie powinny je糳zi kobiety | Poradnik z okazji Dnia Kobiet

Tymi samochodami nie powinny je糳zi kobiety | Poradnik z okazji Dnia Kobiet

... To auto mo縠 przerazi niejedno dziecko Aston Martin to stara angielska firma produkuj眂a samochody sportowe. Cz阺to korzysta z nich sam James Bond, uganiaj眂 si za szale馽ami chc眂ymi podbi 秝iat lub uciekaj眂 przed ich 縪硁ierzami. Auta tej marki oferuj doskona砮 osi眊i i presti tak du縴, 縠

Magna Steyr: wolny strzelec

Magna Steyr: wolny strzelec

Haflinger體, Pinzgauer體 i Mercedesa G firma przetrwa砤 do 1990 roku. Wtedy dopad j kryzys. Spowodowa硂 to rozcz硂nkowanie firmy, kt髍ej poszczeg髄ne dzia硑 zosta硑 posprzedawane. Oddzia zajmuj眂y si produkcj samochod體 osobowych trafi w r阠e kanadyjskiego producenta cz甓ci zamiennych i podzespo丑w dla

Porsche 356 Speedster | Nowe stare

Porsche 356 Speedster | Nowe stare

by rozwi眤anie dla niego idealne - samoch骴 konstrukcyjnie zbli縪ny do wymarzonego porsche, ale zbudowany tu i teraz, z nowych cz甓ci, za u砤mek ceny orygina硊, a co za tym idzie - du縪 ta駍zy w razie ewentualnej naprawy. Nie zabra si jednak do pracy sam, wola odda temat w r阠e specjalist體 z

GM przeniesie cz甓 produkcji z Niemiec do Polski?

GM przeniesie cz甓 produkcji z Niemiec do Polski?

sytuacji na rynku (popyt na nowe samochody) oraz od decyzji, kt髍e zapadn po zako馽zeniu tocz眂ych si rozm體 w GM. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" w materiale dotycz眂ym przeniesienia cz甓ci produkcji z Niemiec do Polski powo硑wa si na list prezesa zarz眃u Opla Karla-Friedricha Strackego

Historia logotyp體 znanych marek cz.2

Historia logotyp體 znanych marek cz.2

p蠹niej Chevrolet sta si cz甓ci General Motors, kt髍ego prezesem zosta Durant. Przez pierwsze trzy lata funkcjonowania logiem firmy by stylizowany napis "Chevrolet". Jednak ju w 1914 pojawi si znaczek znany z dzisiejszych samochod體. Przez niemal縠 100 lat zmienia硑 si w nim kolory

Opel Insignia OPC Unlimited Edition | Test | Kropka nad "i"

Opel Insignia OPC Unlimited Edition | Test | Kropka nad "i"

wywo硊j眂ych u kierowcy ciarki na plecach. Zdrowy rozs眃ek sugeruje, 縠 samoch骴 wyposa縪ny w "widlast sz髎tk", produkuj眂 ponad 300 KM, powinien by wulkanem emocji na ko砤ch. Zw砤szcza je秎i jest to Opel Insignia, czyli pojazd kojarzony raczej z przedstawicielem handlowym, a nie igraszkami na

Ma砮 logo dla ma硑ch autek

Ma砮 logo dla ma硑ch autek

Na ca砮 szcz甓cie to tylko cz甓 kampanii reklamowej. Brazylijska firma Dentsu przygotowa砤 projekt kampanii reklamowej dla znanej i renomowanej firmy Minichamps, produkuj眂ej modele samochod體 w skalach kolekcjonerskich. Na zdj阠iach wida znaczki firmowe przedstawiaj眂e s硂dkiego 紃ebaczka

Tesla - hit gie砫owy, kt髍y odmieni motoryzacj?

Tesla - hit gie砫owy, kt髍y odmieni motoryzacj?

po deszczu na pocz眛ku urz阣owania Obamy, sp蟪ki produkuj眂e samochody elektryczne. G硂秐e by硂 ostatnio bankructwo firmy Better Place, z upad硂禼i oswaja si tak縠 Fisker Automotive. Miliony dolar體, kt髍e wy硂縴 ameryka駍ki podatnik na po縴czki dla tych firm oraz na dotacje do zakup體

Skoda uruchamia nowe centrum testowe silnik體

Skoda uruchamia nowe centrum testowe silnik體

i 1.4 TSI serii EA 211. Ponadto w czeskich zak砤dach od 2001 roku powstaje jednostka 1.2 HTP serii EA 111 - do maja 2014 roku wyprodukowano ju 3 mln egzemplarzy. Skoda ma bogat tradycj w rozwijaniu i produkcji silnik體. W 1899 roku, 4 lata po utworzeniu firmy produkuj眂ej rowery, ojcowie

LANXESS wspiera rynek przysz硂禼i produktami dla "zr體nowa縪nej mobilno禼i"

LANXESS wspiera rynek przysz硂禼i produktami dla "zr體nowa縪nej mobilno禼i"

prze硂mow instalacj produkuj眂 kauczuk polibutadienowy na katalizatorze neodymowym, r體nie w Singapurze. Trend w kierunku tworzenia lekkich konstrukcji. W Europie wbudowane cz甓ci wykonane z tworzywa stanowi 秗ednio 15% masy samochodu. Opieraj眂 si na rosn眂ym trendzie rozwoju nap阣體 elektrycznych

Historia logotyp體 znanych marek

Historia logotyp體 znanych marek

Rappa. Siedem lat p蠹niej na drogi wyjecha pierwszy motocykl BMW, a w 1928 roku ruszy砤 produkcja pierwszych samochod體. Wbrew powszechnej opinii logo BMW nie nawi眤uje do pracuj眂ego 秏ig砤 samolotu. Okr眊硑 kszta硉 zosta zaczerpni阾y od znaczka firmy RAPP Motorenwerke, z kt髍ej wywodzi si BMW

Na Zachodzie boom motoryzacyjny, w nowych pa駍twach UE - kryzys

Na Zachodzie boom motoryzacyjny, w nowych pa駍twach UE - kryzys

), zabiegaj眂e o utrzymanie w UE przepis體 u砤twiaj眂ych niezale縩ym warsztatom rywalizacj z autoryzowanymi stacjami.Szef Stowarzyszenia Alfred Franke m體i, 縠 firmy produkuj眂e cz甓ci samochodowe w Polsce rocznie inwestuj 2,6 mld z w prace badawczo-rozwojowe. Potem wyja秐i, 縠 to nie s twarde dane, lecz

Wspania砮 auta z ma晨e駍tw mieszanych

Wspania砮 auta z ma晨e駍tw mieszanych

AC Cars to niewielka brytyjska firma produkuj眂a samochody sportowe niemal od pocz眛ku XX wieku. AC Ace, produkowany od 1951 roku pewnie by砨y jednym z tych zapomnianych przez 秝iat pi阫nych klasyk體, gdyby nie pewien teksa駍ki kierowca wy禼igowy, Carroll Shelby. Zwr骳i si on z pro禸 do AC Cars

Tuning Show 2013 - impreza, kt髍ej nie mo縠sz przegapi

Tuning Show 2013 - impreza, kt髍ej nie mo縠sz przegapi

Wysoki poziomTargi Tuning Show w Krakowie to druga co do wielko禼i impreza motoryzacyjna w Polsce, skupiaj眂 w jednym miejscu w砤禼icieli jedynych w swoim rodzaju stuningowanych samochod體, firmy produkuj眂e i dystrybuuj眂e niezb阣ny sprz阾 do modyfikacji aut, warsztaty zajmuj眂e si tuningiem, a

Jakie auta kupuj bogaci Polacy? | Rejestracje I-IV 2014

Jakie auta kupuj bogaci Polacy? | Rejestracje I-IV 2014

Martin to marka produkuj眂a sportowe, ale nie a tak krzykliwe samochody, jak marki w硂skie. Anglicy stawiaj na sportow elegancj. Poza tym V12 Vantage to auto sportowe z krwi i ko禼i. W 2014 roku na ten model zdecydowa si do tej pory jeden klient w Polsce. Typ nadwozia: coupe Silnik: 6.75 V12 Moc i

Nowo禼i Buicka

Nowo禼i Buicka

Nowo禼i BuickaMa硂 znana w Europie firma Buick przedstawi砤 ostatnio dwie nowo禼i.Buick, produkuj眂y samochody segmentu premium ma bogate tradycje. Teraz stawia r體nie na m硂d klientel.Ma硂 znana w Europie firma Buick przedstawi砤 ostatnio dwie nowo禼i. O ile druga jest typowo ameryka駍ka, o

Peda Forda r體nie z硑 co Toyoty

Peda Forda r體nie z硑 co Toyoty

bieg體 mo縠 to zagra縜 zdrowiu i 縴ciu pasa縠r體.W przypadku Toyoty doprowadzi硂 to nie tylko do strat zwi眤anych z wymian wadliwych cz甓ci, wstrzymaniem sprzeda縴 kilku modelu w USA, ale tak縠 utrat zaufania konsument體. Nikt chyba nie chcia砨y by teraz w sk髍ze zarz眃u firmy CTS, gdy jest w眛pliwe

Samochody z innej bajki | Mahindra&Mahindra

Samochody z innej bajki | Mahindra&Mahindra

inwestowaniem na gie砫ach, a nawet dzia砤 na rynku nieruchomo禼i. Mo縩a wi阠 spokojnie powiedzie, 縠 zajmuje si wszystkim i buduje pot阦 Indii. Cz甓 Mahindry produkuj眂a samochody to w砤秐ie Mahindra&Mahindra. Dziwna nazwa&dziwna nazwa, prawda&prawda?  Firma zaczyna砤 swoj dzia砤lno舵 w 1945 roku

Gara to za ma硂, czyli samochody Jamesa Bonda

Gara to za ma硂, czyli samochody Jamesa Bonda

zdalnego sterowania i kilka innych zabawek.Od nast阷nej cz甓ci przyg骴 Bonda, wracaj do 砤sk samochody brytyjskie, a konkretnie Aston Martin. W "ier nadejdzie jutro" (2002) jest to model V12 Vanquish, czyli pierwszy model Astona z now jednostk nap阣ow - jak sama nazwa wskazuje, 12

Rekordzi禼i absolutni | Historia bicia rekordu pr阣ko禼i

godzin. Jednak podczas pr骲y bicia rekordu (przy pr阣ko禼i oko硂 190km/h) jedno z k蟪 trafi硂 na nier體no舵 w piasku - wielokrotnie rolowa硂 i p阫硂 na dwie cz甓ci. Kierowca odni髎 powa縩e obra縠nia, ale prze縴. Po tym zdarzeniu ani bracia Stanley, ani Fred Marriott nie powr骳ili do bicia rekord體

Technika | Silnik Wankla | Zakr阠ony projekt

Od 1962 do 1968 r. silniki Wankla zaprojektowane z my秎 o samochodach konstruowa砤 ameryka駍ka firma Curtis&Wright, ale wszystko sko馽zy硂 si w fazie eksperymentalnej. Koncern Daimler-Benz r體nie poprzesta na prototypie, ale jego auto z karoseri wykonan z tworzywa sztucznego poruszy硂 ca硑

Samochody z zapomnianej bajki | Wartburg

sobie radzi, a co! W ofercie by jeden silnik, kt髍y mia litr pojemno禼i, trzy cylindry i w najlepszych swoich latach 55 KM, ale to on w du縠j cz甓ci zniszczy ten samoch骴. By nieekologiczny i w pewnym momencie po prostu przesta spe硁ia normy czysto禼i spalin w krajach cywilizowanych. Musia wi阠

Saab Cabrio obchodzi 25-lecie

535 sztuk tego modelu. Formalnie, od pocz眛ku 2010 roku w砤禼icielem szwedzkiego producenta nie jest ju GM tylko Spyker (ma砤 holenderska firma produkuj眂a samochody sportowe). Szwedzi przyj阬i nowego w砤禼iciela z ulg. Widoczny na zdj阠iu 9-3 Convertible to jeden z 366 sztuk "Independence

Nie Fiat a Magna bierze Opla

. Za硂縴 je Frank Stronach, kt髍y p蟪 wieku temu zaczyna sw骿 interes od zera. Z czasem Magna sta砤 si czwartym producentem cz甓ci samochodowych na 秝iecie. Zakup austriackiej firmy Steyr (cz甓 Steyr-Daimler-Puch) pozwoli Magnie poszerzy dzia砤lno舵 o produkcj samochod體. W zak砤dach Magna Steyr

To ma by Lagonda...?

wch硂n背 borykaj眂 si z k硂potami finansowymi firm Lagonda, produkuj眂 sportowe, luksusowe samochody. Od tej pory auta turystyczne nosi硑 oznaczenie Lagonda a marka Aston Martin zarezerwowana by砤 dla samochod體 sportowych. Ostatnim "rodzinnym" modelem firmy by Aston Martin Lagonda

Samochody z innej bajki | Lincoln

, kt髍y w efekcie rozsta si z firm i za硂縴 w砤sn - Ford Motor Company (dzisiejszy, dobrze znany Ford).Tymczasem Leland rozwija firm i zab硑sn背 pomys砮m, by tak zmieni proces produkcji, aby poszczeg髄ne cz甓ci samochod體 by硑 w pe硁i wymienne (wcze秐iej ka縟y egzemplarz by w砤禼iwie unikalny

Za co kochamy angielsk motoryzacj

Morgan to kultowa marka, kt髍a powsta砤 w 1909 roku. Za硂縴 j Harry Frederick Stanley Morgan. Do dzisiaj jest w r阫ach rodziny Morgan體. Jako jedyna firma na 秝iecie, kt髍a produkuje ramy do swoich samochod體 z drewna d阞owego. Dlaczego wybrali秏y model Plus 8 zamiast np. produkowanego od 1935

Rosja wyda 2 mld dol. na nowe dy

produkuj眂 700 tys. licencyjnych Fiat體 124 rocznie. Po licznych modyfikacjach by硑 one jeszcze do niedawna produkowane przez AwtoWAZ. Najwi阫szym zagro縠niem dla nowych plan體 AwtoWAZ by砤 ekspansja chevrolet體 lanos i aveo produkowanych przez FSO i firm UkrAwto, ukrai駍kiego partnera 痚rania. Samochody z

Szalone lata 90. Cz甓 pierwsza

秝iat砤 a po hardtop - metalowy dach zak砤dany na zim. Ka縟y z kupuj眂ych otrzyma r體nie model w skali 1:18 firmy Kyosho w dok砤dnie takiej kombinacji kolor體 jak jego prawdziwy samoch骴 . Podczas premiery za Z8 zap砤ci trzeba by硂 235.000 DM. BMW gwarantuje cz甓ci do tego modelu przez

Nowy Volkswagen Polo - zdj阠ia prosto z Genewy

i... du縪 bardziej niegrzecznego, ni jego poprzednik. Wyraziste, ostre kraw阣zie nadwozia, g酬bokie przet硂czenia drzwi podkre秎aj眂e dodatkowo i tak ju napompowane nadkola, nadaj mu sportowego charakteru. Zmiany w tylnej cz甓ci auta to przede wszystkim nowe, bardziej kanciaste lampy, nieco

Ford kupuje rumu駍k fabryk Daewoo

Z powodu problem體 finansowych jeszcze w tym roku Ford mo縠 sprzeda swoje brytyjskie firmy, produkuj眂e presti縪we limuzyny Jaguar i legendarne samochody terenowe Land Rover. Ale wielkie straty nie powstrzyma硑 ameryka駍kiego koncernu od inwestycji w Rumunii. Za 57 mln euro Ford kupi od rz眃u

Kia Optima 2.0 XL - test | Made in Korea

. Wr阠z odwrotnie, ludzie uznaj to za m眃ry wyb髍. W klasie kompaktowej Korea馽zycy zadomowili si na dobre. 7 letnia gwarancja, niez砤 jako舵, bezawaryjno舵, innymi s硂wy to nie obciach kupi Ki. Powoli, ale skutecznie najstarsza korea駍ka firma produkuj眂a samochody zaczyna wdziera si w miejsce

Nowe idee z Krakowa

Organizatorzy konferencji MotoIdea postawili sobie za cel utworzenie nowej przestrzeni wsp蟪pracy i wymiany do秝iadcze mi阣zy firmami, kt髍e produkuj眂 samochody lub cz甓ci chcia硑by podzieli si wiedz prawn, finansow, technologiczn i logistyczn. Cel ? Poprawa kondycji polskich

Mikrus MR300 - mikrosamoch骴 z Mielca

patent體 w tej dziedzinie. Cz甓 tych patent體 dotyczy bardzo ciekawego rozwi眤ania bezpompowego wtrysku paliwa w silnikach spalinowych. Patenty te wywo砤硑 zainteresowanie firm zagranicznych - dla NSU bada mo縧iwo舵 zastosowania ich w silnikach Wankla, a dla szwedzkich fabryk produkuj眂ych silniki

W pozosta硑ch rolach...

brakowa硂 a Toyota 2000GT by砤by... Nissanem. W tamtym okresie Yamaha wsp蟪pracowa砤 z kilkoma innymi markami produkuj眂ymi samochody. W 1960 roku Albrecht Goertz, projektant bior眂y udzia w tworzeniu takich samochod體 jak BMW 507, 503 czy Nissan Silvia, zosta zaproszony do Japonii by zaprojektowa

Za co kochamy niemieck motoryzacj | cz. I - BMW

, ksenonowe 秝iat砤 a po hardtop - metalowy dach zak砤dany na zim. Ka縟y z kupuj眂ych otrzyma r體nie model w skali 1:18 firmy Kyosho w dok砤dnie takiej kombinacji kolor體 jak jego prawdziwy samoch骴. Podczas premiery za Z8 zap砤ci trzeba by硂 235.000 DM. BMW gwarantuje cz甓ci do tego modelu przez

Droga 秏ierci na Pozna i g阺ta mg砤. Trzy osoby nie 縴j [ZDJ蔆IA]

Dochodzi砤 godz. 7.30. Na prostym odcinku drogi mi阣zy Przytoczn a Wierzbnem zderzy硑 si dwa samochody osobowe. Toyot auris od strony Poznania jecha przedstawiciel firmy produkuj眂ej styropian, mieszkaniec podgorzowskiego Jenina. Samochodem audi A6 podr罂owali dwaj bracia, jeden z nich

GM zwalnia w USA, zatrudnia w Rosji

c砤 sprowadza cz甓ci do monta縰 samochod體. Aby zwi阫szy znaczenie tego przywileju, w pa糳zierniku rz眃 Rosji wprowadzi 5 tys. euro c砤 dla firm montuj眂ych auta, ale bez umowy z rz眃em - jak robi chi駍kie koncerny. Staraj眂 si o cz硂nkostwo w iatowej Organizacji Handlu (WTO), w砤dze w Moskwie

U LOGOpedy - Mercedes

kilku najbli縮zych lat z ich zak砤d體 wyje縟縜j pierwsze pojazdy.Nie wiadomo, jak potoczy硑by si losy obu firm, gdyby w 1897 r. do biura Daimlera nie zawita Emil Jelinek. Austriacki biznesmen i mi硂秐ik sportu zamawia w Cannstatt automobil. Jednak nap阣zany 6-konnym silnikiem pojazd, rozwijaj眂y

Porsche - wbrew logice

najcz甓ciej zu縴tym (niesprawnym) s... opony. Podczas gdy inne ma砮 firmy, produkuj眂e samochody sportowe popadaj w k硂poty finansowe i s wch砤niane, pr阣zej czy p蠹niej, przez wielkie koncerny, Porsche nie tylko zachowa硂 niezale縩o舵, ale samo sta硂 si w砤禼icielem poka糿ego pakietu akcji koncernu

Indyjski koncern Tata Motors kupi Jaguara

tygodni - zapowiedzia ameryka駍ki koncern, kt髍y o sprzeda縴 swoich brytyjskich firm rozmawia tak縠 z koncernem Mahindra and Mahindra, indyjskim konkurentem Taty, oraz One Equity Partners, funduszem ameryka駍kiego banku JP Morgan. Nieoficjalnie warto舵 transakcji szacuje si na 1,5 do 2 mld dol. To

Koncerny samochodowe chc pomocy od UE

- zar體no z firmy produkuj眂ej ci昕ar體ki i maszyny budowlane, jak i nosz眂ej t sam nazw firmy, kt髍a nale縴 do Forda i produkuje samochody osobowe. Kryzys motoryzacyjny dotar te do Polski. W pa糳zierniku z polskich fabryk wyjecha硂 76,7 tys. samochod體, prawie 17 proc. mniej ni we wrze秐iu i o jedn

Auto za 10 tys. z

modeli wyb髍 jest spory, o tyle przy kupnie aut niszowych lepiej uwa縜. Inwestycja w kilkunastoletni limuzyn lub coupe w rzadkiej wersji silnikowej mo縠 oznacza problemy ze znalezieniem (drogich) cz甓ci. Co sprawdzi, kupuj眂 u縴wany samoch骴, przeczytacie w naszym poradniku. A co mo縩a kupi za 10

Gigant Motoryzacyjny ma 100 lat!

GM i szans Duranta na powr髏 do koncernu okaza si Louis Chevrolet. Durant doceni jego potencja, zak砤daj眂 w 1911 roku z nim firm Chevrolet. Pierwszym modelem nowej sp蟪ki by nowoczesny, skonstruowany przez Louisa samoch骴 mog眂y konkurowa z tanim Fordem T. Sprzeda ruszy砤, firma rozrasta砤

Je縟勘ce fortece

iata, terroryst b眃 przest阷c. Musisz te wiedzie, 縠 nie odsprzedasz 砤two swojego pancernego BMW - firma sama je od ciebie odkupi, by nie trafi硂 do kogo podejrzanego. Albo by kto nie rozebra go na cz甓ci, by pozna s砤be punkty i tajniki konstrukcji. Pancerne auto mo縠sz kupi tak縠 od innych

Jak upadaj giganci

pozycji Forda zadecydowa wyprodukowany kilka lat po powstaniu firmy model T. Swego czasu by to najpopularniejszy pojazd na 秝iecie, w 1918 roku co drugi samoch骴 by Fordem T. Do 1927 roku firma wyprodukowa砤 15 i p蟪 mln sztuk tego modelu, a rekord ten pobi dopiero niemiecki Volkswagen Garbus. W

Polskie konie mechaniczne

uko馽zone dzie硂. W wypadku ka縟ego modelu okre秎ona grupa in縴nier體 nadal doskonali swoje "dziecko".Efektem tego rodzaju posuni赕 jest 65-procentowe ograniczenie roszcze gwarancyjnych w latach 1999- 2004. Odnotowano te 80-procentowy spadek liczby cz甓ci od dostawc體, kt髍e nie spe硁iaj

Teren體ki przy Czerskiej - odwiedzi硂 nas 6 tys.

standardowej oferty firm motoryzacyjnych, produkuj眂ych pojazdy z nap阣em na cztery ko砤, na wystawie mo縩a by硂 spotka tak縠 unikalne konstrukcje. By to, np. s硑nny Hummer, przeprawowy Tomcat zrobiony na ramie Range Rovera Classica, czy nale勘cy do podr罂nika Tomasza Stolarzewskiego Gaz 69, kt髍y w tym roku

Lewa stopa wolna

samochodach. Kierowca ma wtedy do wyboru tryb pracy r阠znej, z sekwencyjn zmian prze硂縠 lub w pe硁i automatycznej. Cho konstrukcj przek砤dni oparto na budowie tradycyjnej skrzyni manualnej, w poje糳zie nie znajdziesz peda硊 sprz阦砤. Zmiana bieg體 oraz wysprz阦lanie realizowane s poprzez specjalne

Minister Giertych zapomnia o gimbusach

. Opr骳z rz眃u ich zakup mia硑 te finansowa gminy. Szybko okaza硂 si, 縠 wi阫szo舵 ma wiele innych potrzeb i za ma硂 pieni阣zy. Lwi cz甓 gimbus體 kupowa硂 wi阠 Ministerstwo Edukacji - dot眃 ponad 1300 sztuk. Na zakup tych pojazd體 od 1999 r. do 2005 r. Ministerstwo Edukacji organizowa硂 co rok

Repliki znanych pojazd體

wytrwa硑ch.Dzisiaj wyb髍 jest ju o wiele wi阫szy - kilka firm oferuje nam zestawy do zbudowania AC Cobry, Lotusa Seven czy Morgana, a ostatnio pojawi砤 si r體nie mo縧iwo舵 zakupu Ital Design - czyli co w stylu Testarossy. Wielbicieli 4x4 na pewno ucieszy wiadomo舵, 縠 mo縩a ju zamawia repliki Hummera z

Range Rover Sport Supercharged LE

najbogatsz w秗骴 wszystkich firm produkuj眂ych pojazdy 4x4, i cho tego nie wida go硑m okiem, nowemu Range'owi bli縠j do testowanego przez nas niedawno Land Rovera Discovery 3. Ze swoim terenowym bratem dzieli podwozie skr骳one mi阣zy osiami o 14 cm oraz wi阫szo舵 rozwi眤a mechanicznych i elektronicznych

Co warto wiedzie o wycieraczkach

szybie i d硊gotrwale wystawianie na s硂馽e robi swoje - guma parcieje, kraw阣 wycieraczki przestaje by r體na.In縴nierowie z firm produkuj眂ych wycieraczki robi wszystko, by pracowa硑 one d硊縠j, ciszej i skuteczniej. Niemiecki Bosch oferuje wycieraczki nowej generacji o nazwie "Twin". Ich

Ogniwa paliwowe - przesz硂舵 i przysz硂舵

paliwowymi, a budow wi阫szych rozpocz阾o. W USA testuje si ju male駅ie elektrownie z ogniw, kt髍e mo縩a instalowa przy ka縟ym domu. Akcje firm zaanga縪wanych w prace badawcze nad ogniwami paliwowymi b硑skawicznie rosn w cen na Wall Street. W najbardziej uprzemys硂wionej cz甓ci 秝iata doskonale

Reflektory pomy秎 za Ciebie

. Dynamic Forward Lightning. Bazuje on na systemie specjalnych przys硂n, kt髍e w razie potrzeby potrafi "odci辨" odpowiedni fragment widma, zapobiegaj眂 o秎epianiu kierowc體 poruszaj眂ych si przed naszym samochodem. Je秎i przyk砤dowo zbli縜my si do innego auta, czujniki wykrywaj jego obecno舵

Koenigsegg Quant - s硂neczna technologia

Koenigsegg QuantSzwedzi pokazali koncept luksusowej limuzyny w stylu GT o nap阣zie elektrycznym.Samoch骴 firmy Koenigsegg ma nadwozie cz甓ciowo pokryte ogniwami s硂necznymi, kt髍e pozwalaj na砤dowa rewolucyjne akumulatory.Firma Koenigsegg by砤 dot眃 kojarzona tylko z bardzo szybkimi samochodami

Wszystko gra

samochodzie, uwzgl阣niaj眂 warunki akustyczne jego wn阾rza. Dotyczy to jednak bardzo drogich pojazd體, np. Lexusa LS 430, do kt髍ego wyposa縠nie akustyczne zaprojektowa砤 renomowana firma Mark Levinson.Wielodro縩a systematykaSamochodowe g硂秐iki mog by jedno-, dwu-, trzy- b眃 nawet czterodro縩e. Od czego

Re: pami阾acie jak boa cieszy si ze spadku rubl

starczy硂 na bie勘c produkcj. I nie oznacza, 縠 musi przyp硑wac z Chin- tylko od producenta cz甓ci. Bo 縜dna firma produkuj眂a samochody nie produkuje cz阺ci do nich- to by硂by nieop砤calne.

Re: nowe auto made in Poland - odcinek 3599

Czy jest miejsce dla polskiej marki samochodowej? My秎 縠 tak. Po pierwsze mamy w Polsce przemys samochodowy. S fabryki samochod體, s firmy produkuj眂e cz甓ci. S wi阠 ludzie kt髍zy potrafi produkowa samochody. S mo縧iwo禼i. Po drugie - samochody kupujemy ze wzgl阣體 estetycznych. Czyli

Re: pami阾acie jak boa cieszy si ze spadku rubl

marek_boa napisa: > Ano nie ma si tak w 縜dnym razie - rynek cz甓ci zamiennych i podzespo丑w w USA > jest opanowany praktycznie w 99% przez firmy produkuj眂e w Chinach! :-D Znaczy si jak MDD swego czasu postawi fabryk w Chinach to zosta firm chi駍k? btw - wi阫szo禼i cz甓ci

Re: Mieli秏y kiedy o tym dyskusj...

oprogramowanie bedzie stanowi硂 70-80% ceny samochodu = to firmy software'owe beda produkowa硑 samochody a nie tradycyjne firmy motoryzacyjne. Najlepszym przyk砤dem jest Tesla - samochod w ktorym wiele cz甓ci kupowanych jest na wolnym rynku - zawieszenie, kierownica i prze潮czniki (te na kierownicy i te w

Re: pami阾acie jak boa cieszy si ze spadku rubl

Ano nie ma si tak w 縜dnym razie - rynek cz甓ci zamiennych i podzespo丑w w USA jest opanowany praktycznie w 99% przez firmy produkuj眂e w Chinach! Bla,bla,bla - id眂 Twoim tokiem rozumowania -"samochody s samochodami tylko wtedy gdy sprzedaj si w USA"?!:) Sorry ale to p硑tkie - wychodzi

Re: pami阾acie jak boa cieszy si ze spadku rubl

Ano nie ma si tak w 縜dnym razie - rynek cz甓ci zamiennych i podzespo丑w w USA jest opanowany praktycznie w 99% przez firmy produkuj眂e w Chinach! Bla,bla,bla - id眂 Twoim tokiem rozumowania -"samochody s samochodami tylko wtedy gdy sprzedaj si w USA"?!:) Sorry ale to p硑tkie - wychodzi

Re: pami阾acie jak boa cieszy si ze spadku rubl

> Ano nie ma si tak w 縜dnym razie - rynek cz甓ci zamiennych i podzespo丑w w USA > jest opanowany praktycznie w 99% przez firmy produkuj眂e w Chinach! A czemu nie 102% ;-) Sorry ale to p硑tkie - wychodzi za禼iankowo > i fascynacja nie wiadomo czym! Samoch骴 to 秗odek lokomocji

Re: pami阾acie jak boa cieszy si ze spadku rubl

marek_boa napisa: > Ano nie ma si tak w 縜dnym razie - rynek cz甓ci zamiennych i podzespo丑w w USA > jest opanowany praktycznie w 99% przez firmy produkuj眂e w Chinach! To s firmy nale勘ce do Delphi, Boscha, Valeo i innych tuz體. Produkuj w Chinach, bo tak korporacjom si op砤ca. Jak

Re: ceba - jaki zak砤d jest tam teraz??

firma produkuj眂a cz甓ci do samochod體 to CGR

Re: No i (PL)

Chiny rozwijaj si gospodarczo a my? Jeste秏y za禼iankiem Europy...Zarobki mamy 4 razy ni縮ze ni Niemcy...Sprzedali秏y ju wszystko co by硂 do sprzedania:stocznie,huty,telekomunikacj,energetyk...nie mamy 縜dnej du縠j polskiej firmy motoryzacyjnej produkuj眂ej samochody (Chiny maj i przejmuj

W Krakowie straci prac 250 nauczycieli, w regi...

Bardzo blisko Krakowa jest firma produkuj眂a cz甓ci do samochod體 nazywa si Valeo. W zwi眤ku z rozbudowa fabryki b阣zie potrzeba zatrudnienia ok 1000 ludzi. Wszystkich zwolnionych nauczycieli zapraszamy. No chyba ze wola siedziec w domu i opowiada jak to ci昕ko dzisiaj prace znale兼...

Jedna z przyczyn. Fiskalizm tej ekipy POlitycznej

wylicza. Wynaj阠ie hal magazynowych na zachodzie okaza硂 si ta駍ze o oko硂 75 proc. ni w Zielonej G髍ze. Podatek od nieruchomo禼i jest ni縮zy o oko硂 90 proc. Znacznie 砤twiejsze, w sensie administracji i papierkowej roboty, jest rozliczanie importu i eksportu cz甓ci samochodowych poza Uni. Ale

Re: brak pracy mimo dyplomu magistra

> w pl jest przemys i to ca砶iem spory np produkcja agd liderlub czesci do samoc > hod體 w czo丑wce Ile jest firm produkuj眂ych to AGD i ile ludzi zatrudniaj? Ile jest firm produkuj眂ych cz甓ci do samochod體 i ile ludzi zatrudniaj? To nie jest 縜den przemys. Nie wiem dlaczego, ale w

Re: Wywiad z szefem KRBRD - os砤b砮m

dodatkowe lusterko, kt髍e pozwala lepiej dostrzec pieszych, jest wynikiem w砤秐ie naszych pog酬bionych dochodze oraz tych prowadzonych przez firmy produkuj眂e samochody. Takie dochodzenia w Polsce jeszcze nie funkcjonuj. Czy powinni秏y je wprowadzi i na co powinni秏y zwr骳i uwag? Je秎i chodzi o

Re: Polska motoryzacja.

bran縜 kooperant體 samochodowych produkuj眂ych cz甓ci do wszystkich marek w Europie. To tak w du縴m skr骳ie. Z obecnie projektowanego unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw骿 i Polska Cyfrowa b阣 przeznaczone 秗odki na wdra縜nie konkretnych innowacyjnych technologii w firmach za oko硂 40 mld

Re: niby OK, tylko podaj te "s硑nne" firmy z II R

. Najnowocze秐iejszy samoch骴 dost阷ny na polskim rynku w 1939 roku - Chevrolet Master - by sk砤dany przez Lilpopa metodami r阫odzielniczymi w wi阫szo禼i z importowanych cz甓ci podczas gdy jego ameryka駍kich odpowiednik by produkowany w tysi眂ach sztuk na nowoczesnych liniach produkcyjnych

Policzy i p骿dzie dalej

Dla firm produkuj眂ych samochody w systemie just in time przy wsp蟪pracy z bardzo rozdrobnion sieci dostawc體 cz甓ci. trz阺ienie ziemi by硂 powa縩ym ciosem, ale Toyota wysz砤 z tego obronn r阫. Nie bankrutuj, nie obcinaj pensji, nie zwalniaj ludzi, tylko obni縜j prognozy zysk體. A 縠 spadn

Re: Wytrzymamy? - miliardy id na Zach骴

makro. Gdyby Ty mia fabryczk produkuj眂 秗ubki, to bez wahania przeni髎 by j np. na S硂wacj, czy Ukrain, gdyby to by硂 dla Ciebie op砤calne ... nie m體, 縠 w imi patriotyzmu zrezygnowa砨y z du縠j cz甓ci zysk體 ;)

Przecie samochody elektryczne nie s ECO

Samochody elektrycznie nie s wcale ekologiczne! To zwyk砤 propaganda! Przecie pr眃 produkuje si w elektrowniach, kt髍e wydzielaj CO2 i wiele innych substancji. Im wi阫sze zapotrzebowanie na pr眃 tym wi阠ej emituj. Do tego dochodz zak砤dy produkuj眂e cz甓ci do takich samochod體, kt髍e te

Re: Przesta砮m wierzy, 縠 sta mnie na wi阫sze m

Go舵 portalu: buahaha napisa(a): > Nie strasz, nie strasz bo sie zesrasz... Firmy produkuj眂e cz甓ci samochody, z kt髍ymi wsp蟪pracuj ju zmniejszaj produkcj. Ford, Toyota, Skoda i inne koncerny zamkaj fabryki albo ograniczaj produkcj. Podobnie jest w innych bran縜ch. K硂poty KGHM ju

Re: Koniec Cayenne i Panamery?

xxx: Ci眊niki Lamborghini s produkowane przez firm Same Deutz-Fahr. Samochody Lamborghini s produkowane przez Automobili Lamborghini S.p.A. bed眂e cz甓ci Audi AG, kt髍e z kolei jest cz甓ci Volkswagena. Podobna sytuacja dotyczy Rolls-Royce'a. Firma produkuj眂a samochody o tej nazwie to Rolls

prezesi z g硂wami w chmurach nie dziw 縠 banki

padaj. W Polsce prawie nie ma polskich firm - wi阫szo舵 to oddzia硑/filie firm zagranicznych produkuj眂e g丑wnie na swoje macierzyste rynki. Je秎i w starej uni spada popyt na samochody to u nas fabryki te stan - montowni u nas jest ma硂 - ale sporo jest producent體 cz甓ci. W innych bran縜ch

Re: Wyzw髄 nas od Polak體

, kt髍y wydaje go, w tym na programy socjalne. Wi阫szo舵 przedsi阞iorstw pracuje pe硁ym cyklem technologicznym, a nie tylko sk砤da produkty jak konstruktor z cz甓ci monta縪wych pochodz眂ych z importu. Zasoby energetyczne Bia硂rusi znajduj si w r阫ach pa駍twa. A nie jak w Rosji rozdane s firmom

Maj nas za kretyn體?

Na debat o cenach samochod體 zapro禼ie przedstawicieli Toyoty, Volvo, Audi i jakiej firmy produkuj眂ej cz甓ci zamienne;) W Radomiu oferty na przyzwoity standard nowego mieszkania od 3,5 tys za metr,a jaki pseudoekspert pieprzy 縠 za 4 tys to si slamsy kupuje...Debile w nibydyskusji naganiaj

Skoda, Opel i Ford ograniczaj produkcj, bo br..

To co si dzieje na iatowych Rynkach Motoryzacyjnych to ju prawdziwa kl阺ka, Co maja powiedzie podwykonawcy cz甓ci do samochod體, kt髍ym grozi z ka縟ym nadchodz眂ym dniem widmo utraty pracy. Wszystkie te firmy produkuj眂e cho鎎y lusterka czy uk砤dy wydechowe pog酬biaj ca潮 t sytuacje.

Re: Saab bankrutuje. Po raz kolejny

Losy Saaba po porzuceniu go przez GM s ponur odpowiedzi dla tych, kt髍zy domagali si stworzenia z FSO samodzielnej polskiej firmy motoryzacyjnej. Niestety, czasy firm produkuj眂ych na ograniczon skal jeden, czy dwa modele samochod體 adresowanych do zwyk硑ch ludzi (nawet w miar zamo縩ych

Biedronka

traci na tym w wi阫szej skali ka縟y kto prowadzi firm produkuj眂 art. spo縴wcze w Polsce, - Biedronka nie jest firm polsk, tylko portugalsk - wi阠 zyski id nie do Polak體 czy polskiego Rz眃u. W szerszej skali nie znajduj pozytyw體 tej inwestycji! A teraz pytanie do tych wszystkich, kt髍zy s ZA

Wydali wyrok....

- grupowe zwolnienia nie tylko w samym zak砤dzie, ale r體nie w kilkudziesi阠iu kooperuj眂ych z w硂skim koncernem polskich firmach. "Rzeczpospolita" alarmuje, 縠 tylko w przedsi阞iorstwach produkuj眂ych cz甓ci do aut na bruk p骿dzie ponad 10 tys. os骲 (s zlokalizowane g丑wnie w po硊dniowej

Czy brytyjskie taksowki przyjma sie w Polsce?

Brytyjska firma LTI produkuj眂a najs硑nniejsze i najbardziej charakterystyczne taks體ki 秝iata rozpocz瓿a 秝iatow ofensyw. Dzi阫i przeniesieniu cz甓ci produkcji do Chin, mo縠 oferowa swoje samochody w bardziej korzystnych cenach Dzi阫i otwarciu fabryki w Szanghaju moc produkcyjna LTI

Lista p砤c Polak體 w Wielkiej Brytanii 2008

29 lat. W Anglii od roku. J. angielski bardzo dobry. Handlowiec w firmie produkuj眂ej materia硑 budowlane. 40 godzin tygodnowo, praca na terenie po硊dniowej Anglii. 24 tys. rocznie plus 25% premii, samoch骴, telefon, laptop,cz甓 sk砤dki emerytalnej.

Re: Wira縠 縠ra駍kiej firmy. Czapki z g丑w, z FSO

) oraz Nysy (pod koniec lat '80 FSD w Nysie po潮czono z FSO i obok Nysy uruchomiono tam produkcj Poloneza Trucka) i 秎adowe ilo禼i montowanych innych modeli Fiata oraz Zastavy. Nie zmienia to faktu, 縠 firma produkuj眂a cztery samochody rocznie na pracownika nie mia砤 szans na wypracowanie

Od jutra taniej naprawimy samoch骴 i sprz阾 AGD

...bo na cz甓ci zamienne obowi眤uje swoisty monopol. Gdyby z硂zy np. drukark, pralk, czy samoch骴 z cz甓ci, to cena wszystkich cz甓ci by砤by *wielokrotnie* wy縮za od gotowego "kompletu". Owszem, koszty dystrybucji mog by NIECO wy縮ze, ale to nie t硊maczy wysokich cen cz甓ci. Za

Wydajno舵 pracy w Polsce jest do bani.

, polskie firmy musz zacz same zarabiac na warto禼i dodanej swoich produkt體. Poddostawca cz甓ci do Fiata, produkuj眂y je wed硊g projektu Fiata nie zarabia na warto禼i dodanej samochodu. Na warto禼i dodnaej samochodu zarabia centrala Fiata w W硂szech, bo to centrala Fiata kasuje pieni眃ze ze sprzeda縴

Re: Wg. Polskiego Radia w Radomiu mo縧iwy jest PO

rz眃 debatowa o wsparciu dla motoryzacji zdopingowany decyzj Fiata, kt髍y og硂si plan zwolnienia 1,5 tys. ludzi z zak砤d體 w Tychach - najwi阫szej fabryki aut w Polsce. W tym tygodniu zwi眤kowcy z zak砤d體 Johnson Controls w Bieruniu na 眘ku, produkuj眂y cz甓ci do siedze aut Fiata, alarmowali, 縠

Re: Polskie Technologie S.A.

cz甓ci miasta. Fabryka jest obecnie sp蟪k z ograniczon odpowiedzialno禼i. 25.Fabryka 縴sk Tocznych - Kra秐ik S.A. Skocz do: nawigacji, szukaj Sp蟪ka Akcyjna b阣眂a w砤sno禼i Skarbu Pa駍twa, maj眂a swoj siedzib w Kra秐iku, 50 km na po硊dniowy zach骴 od Lublina, blisko wschodniej granicy Unii

Re: Nie dla Niemiec,ko禼io砤 i NATO !!!

najwi阫szych zak砤d體 w mie禼ie); * SipMot, produkuj眂y maszyny rolnicze i ich cz甓ci; * Stalprodukt (dawny Metalplast), kt髍ego produkty to o禼ie縩ice i drzwi stalowe. ENCYKLOPEDIA PWN,WIKIPEDIA

Mam nadziej 縠 nikt przy zdrowych zmys砤ch tego

NIE ZROBI www.wwf.pl/godzinadlaziemi/ Banda terroryst體 i zbir體 dzia砤j眂a na rzecz firm produkuj眂ych cz甓ci do generator體 a tak縠 zabezpiecze linii , rozdzielni i innych urz眃ze energetycznych postanowi砤 "w ramach ekologii" co takiego zrobi. Ka縟y posiadacz samochodu wie 縠 bez

Re: Z Czech do Polski ?

Jedna firma ju zainwestowa砤 w idnicy za 1 mln z kupi砤 9 ha dzia砶 i zbuduje zak砤d produkuj眂y cz甓ci do samochod體. Zatrudni 100 os骲. Teraz na sprzeda czeka dzia砶a chyba co oko硂 200 ha. Te jest ch阾ny (bran縜 motoryzacyjna)

Re: komunistyczne brednie lechowskiego

zwi眤kowych, w kt髍ych znajduj si zak砤dy Opla (Hesji, Nadrenii P蟪nocnej-Westfalii, Nadrenii Palatynatu, Turyngii), wys砤nnicy macierzystego koncernu General Motors, rz眃u USA oraz inwestora - austriacko-kanadyjskiego konsorcjum Magna International, jednego z najwi阫szych na 秝iecie producent體 cz甓ci

Czy to mobbing??

Mam pewien problem. A raczej moja starsza siostra. Od roku pracuje w pewnej firmie produkuj眂ej cz甓ci do samochod體, od prawie pol roku n阫a j jej lider kt髍y wy硊dza od niej pieni眃ze. Grozi ze kiedy mu nie da to urz眃zi jej piek硂 w pracy ze b阣zie bardzo ci昕ko pracowa i 縠 sama odejdzie

Re: Mercedes przed s眃em za tandetny samoch骴. Sp

tlumik mial slady rdzy itp. Moze auta produkowane "na > wschod" roznia sie nie tylko wyposazeniem? > A swoja droga poziom serwisow i sadow w naszym pieknym kraju przedstawia wiele > do zyczenia... To raczej pewne. Dam przyk砤d z VW. Pracowa砮m kiedy w firmie produkuj眂ej zag丑wki do

Re: fiat grande punto S2000

W salonie na pewno tego nie kupisz :) Nie wiem jaka jest polityka Fiata w sprawie nowych rajd體ek, ale zazwyczaj firmy produkuj眂e takie samochody na pocz眛ku nie udost阷nia ich zespo硂m prywatnym, z uwagi na to 縠 konkurencja mog砤by "podpatrze" rozwi眤ania konstrukcyjne. Nie wiem

Re: Saab tnie etaty

@flugzeugwerke: wn阾rzno禼i tej konkretnej ryby zosta硑 po cz甓ci opisane w notatce, kt髍 komentujemy. Jak wiesz, szefowie Saaba twierdz, 縠 firma b阣zie rentowna produkuj眂 ponad 100 tysi阠y samochod體. To bardzo ma硂, nawet na tle konkurencji z segmentu premium, ale za丑縨y, 縠 to prawda

Re: Toyota: Kierowcy si skar勘, 縠 naprawa uster

A mnie to nie dziwi, bo dostawc cz甓ci i podzespo丑w odpowiedzialnych za to by砤 firma ameryka駍ka, w Europie jest po prostu inny dostawca i gdzie indziej jest to sk砤dane. Wina le縴 jednak po stronie Toyoty bo to do obowi眤ku producenta a nie dostawcy le縴 sprawdzenie jako禼i element體 z jakich

Re: USA zrobi z nas pot阦 ! :)

tym pojazdy specjalistyczne! W temacie "przestarza硂禼i" to w og髄e nie ma si co wypowiadac bo na rynek rocznie wchodzi kilka nowych typ體! Po za tym dochodzi jeszcze mn髎two cytrynowa si砤 zak砤d體 kooperuj眂ych dostarczaj眂ych cz甓ci zamiennych jak i kompletnych silnik體! Firm

Kupuj眂 na allegro i gie砫ach jeste禼ie z硂dzieja-

. Jeste禼ie 縜硂秐i . Wol da zarobi ASO czy firmie produkuj眂ej cz甓 ni jakiemu zasmarkanemu dresiarzowi ,kt髍y bez mrugni阠ia zgwa砪i砨y wasze dzieci . Banda katoholi kur.....a . No dobra teraz ju spier.....jcie na gie砫e szuka cz甓ci do swoich trup體 ,albo n體ek wzi阾ych na 20-letni kredyt .

Spos骲 na ha砤s -W阦ierska G髍ka

si z problemem ha砤su i pylenia, a oszcz阣zaj眂ych na podstawowych wymogach funkcjonowania tego typu zak砤d體. Za p硂tem firmy przebiega ulica Wyzwolenia, kt髍a tonie w ha砤sie (g硂秐ym, zag硊szaj眂ym je縟勘ce tam samochody, trwaj眂ym od 6 rano do 22 wieczorem) Dodatkow atrakcj stanowi py

Re: Nauczcie si w ko馽u rynkowi fundamentali禼i

technologicznie (najnowsze rosyjskie samochody to licencyjne wozy zachodznie sprzed kilkunastu lat). Wsz阣zie schemat by ten sam - zak砤dy produkuj眂e dziadowskie i przestarza砮 samochody z chwil upadku komunizmu potrzebowa硑 zachodnich partner體. Sieroty po komunie twierdz, 縠 to wina solidaruch體. Do

Re: Co by tu jeszcze sknoci?

kornel-1 napisa: > Ta z kolei wypowied jest absolutnie bezsensowna wobec milion體 lepszych i gors > zych firm produkuj眂ych na ca硑m 秝iecie sprz阾 AGD, samochody i inne rzeczy o > raz wobec braku punktu odniesienia, co kto jest kiepskim a kto dobrym pracownik > iem. Ka縟a firma

zdj阠

NIe wiedzia砮m, 縠 mitsubishi to pierwszy na 秝iecie produkowany seryjnie samochod elektryczny... (jak twierdzi pani (niedo)rzecznik w materiale firmowym... Tu troch informacji dla tej pani: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/EdisonElectricCar1913.jpg Samoch骴 Edisona (1913) - cho , po

Re: Nie dla Niemiec,ko禼io砤 i NATO !!!

. Przemys elektromaszynowy Z przemys砮m elektromaszynowym zwi眤ana jest Myszkowska Fabryka Naczy Emaliowanych "iatowit". Ta firma powsta砤 na pocz眛ku XX w. W czasie II wojny 秝iatowej Niemcy wykorzystali zak砤d dla swoich potrzeb i uruchomili tu produkcj cz甓ci do samolot體. Okres powojenny

Re: Doradztwo finansowe Efect - kto zna ich?

firmy produkuj眂e cz甓ci do samochod體 zarabiaj na tym. Naprawd - cena praktycznie ka縟ego elementu z osobna zawiera ju pewien narzut. Dlaczego wi阠 mia砨y p砤ci za samoch骴 wi阠ej ni wynika硂by to z sumy cen jego cz甓ci sk砤dowych?? Bo kto ten samoch骴 dla Ciebie z硂縴. Co do Nordei

Re: Bogactwo Rosji

25.Ni縩y Nowogr骴 Ni縩y Nowogr骴 (ros. ?????? ????????, Ni縩ij Nowgorod, w latach 1932- 1990 Gorki) - du縠 miasto w europejskiej cz甓ci Rosji, przy uj禼iu Oki do Wo砱i. O秗odek przemys硂wy, g丑wnie samochodowy (GAZ), maszynowy, chemiczny, metalurgiczny, stoczniowy. liczba ludno禼i 1 297 600

Czym jest konsumpcja ?

,domki letniskowe ,a tu przychodz lewaki z UE i chc im to zabra . To po co my walczyli秏y z komuchami ,faszystami i fanatykami religijnymi ? W drobnym handlu i og髄nie w "niepotrzebnej" konsumpcji jest zatrudnionych wi阠ej ludzi ,ni w wielkich firmach produkuj眂ych tzw. potrzebne

Czy to prawda?

Ka縟y odpowiednik b阣zie podr骲k. Przyk砤d: Mamy samoch骴 np. marki X w kt髍ym w trakcie wypadku uszkodzone zosta硑 zderzak i reflektory. Idziemy do sklepu z cz甓ciami zamiennymi i mamy do wyboru oryginalne zderzaki i reflektory od firmy X oraz ich ta駍ze odpowiedniki wykonane przez jak倍 ma潮

Re: pieni眃za ma broni gospodarka RE:moze w PO s

- kupowanymi przez Berlin, Prag, Sztokholm itd., jest b. du縪 firm produkuj眂ych cz甓ci do samochod體(do mercedesa, do volvo,do volkswagena, opla i wielu innych - du縠 firmy i ma砮 rodzinne),produkcja samochod體 z kapita砮m obcym - chyba ju 3-4 pozycja w Europie, produkcja mebli(2-3 miejsce w Europie)- du縠

Re: Nap髍 inwestycyjny trwa!

,5 mln euro wybudowa fabryk produkuj眂 cz甓ci i akcesoria do samochod體 ci昕arowych. Zak砤d b阣zie pracowa g丑wnie na potrzeby, powstaj眂ej obok, fabryki ci昕ar體ek MAN. Zatrudnionych w nim zostanie oko硂 100 os骲 O rozszerzenie krakowskiej SSE na biurowiec przy ulicy Wadowickiej w Krakowie

Niemcy - najwi阫szy d硊縩ik polskich eksporter體.

r罂nego rodzaju odlewy, odkuwki, cz甓ci do maszyn do秝iadczy硂 i wci笨 do秝iadcza k硂pot體 z uzyskaniem zap砤ty od niemieckich producent體 finalnych urz眃ze. W ci眊u trzech kwarta丑w br. odnotowali秏y w efekcie prawdziw fal k硂pot體, a cz阺to tak縠 id眂ych za tym upad硂禼i polskich firm

"Nie znacie dnia ani godziny" powiedzia Chrystus

dnia na dzie obni縪no o kilkadziesiat procent c硂 na import samochod體. Efekt by natychmiastowy - wszystkie polskie firmy produkuj眂e samochody osobowe zbankrutowa硑 w ci眊u trzech lat. Nie dano im 疉DNEJ szansy na dostosowanie si, na przetrwanie. By硂 to niewyobra縜lne przest阷stwo dokonane przez

Re: Nie dla Niemiec,ko禼io砤 i NATO !!!

Warner - produkcja turbospr昕arek i innych cz甓ci samochodowych * ICN Polfa Rzesz體 w kooperacji z Valeant - za硂縪ny w 1951 roku producent farmaceutyk體, zak砤d w Rzeszowie wytwarza min. w阦iel medyczny * Sanofi-Aventis - centrum dystrybucji i linia produkcyjna, dzia砤j眂a na bazie za硂縪nej w 1988 grupy

Re: robot kuchenny Zelmer Prymus czy Kasia mpm, k

"firma z siedzib W Milan體ku". I dalej cytat: " Do firmy z Milan體ka nale縴 r體nie CHI裇KA marka Smile; popularna ze wzgl阣u na niskie ceny produkt體, produkuj眂a wi阫szo舵 cz甓ci do MPM. Ceny s tak tanie,縠 ich serwis gwarancyjny oznacza zawsze wymian sprz阾u na nowy. To

Re: Trzeba by硂 nie niszczy w砤snego przemys硊 n

. Chyba jednak lepszy polski model, w kt髍ym produkuje si podobn liczb samochod體, ale s to pojazdy nowoczesne i produkowane g硂wnie z rodzimych komponent體 (dla Pandu to akurat 80% polskich cz甓ci), a fabryki nie znajduj si na garnuszku pa駍twa. Fakt, marki maj zagraniczne, a nie polskie typu

Re: Autor podaje liczby planowanych zwolnie

Go舵 portalu: Zdzi napisa(a): > Ale zapomina 縠 za tymi zwolnieniami p骿d kolejne w firmach > produkuj眂ych cz甓ci do tych aut. U mnie ju jeste秏y po pierwszej > turze zwolnie jakie 3% za硂gi, b阣 kolejne nawet do 65 % stanu z > tamtego tygodnia...suma ze wielu zak砤d體 w

Re: Damniej nie wszystko bylo lepiej :-)

.Polityka produkcji jest niestety taka,縠 aby sprzeda samoch骴 trzeba go sprzeda tanio, a縠by sprzeda tanio trzeba go tanio wyprodukowa a musi ci眊n辨 za sob oszcz阣no禼i w postaci jako禼i materia丑w.Wystarczy popatrze na firmy produkuj眂e cz甓ci zamienne,importer體,hurtownie itd...ile obecnie jest ofert

Re: Czy Sejm poradzi sobie z u縴wanymi autami?

wprowadzili akcyz? Powinni j zwr骳i! To nie prawda, 縠 import u縴wanych aut powoduje wzrost bezrobocia - przeciwnie to praca dla tysi阠y warsztat體 samochodowych i firm produkuj眂ych cz甓ci zamienne. Nie ulegajcie lobby producent體 samochod體 i bankier體 . NIE ODBIERAJCIE LUDZIOM NADZIEI ! Nie daruj

Re: Nie dla Niemiec,ko禼io砤 i NATO !!!

POLSKA w latach 1970-1975 i Wsp蟪cze秐ie 93.Kielce:135 800 mieszka馽體(1972) Zatrudnienie w przemy秎e:30 000 os骲.Kieleckie Zak砤dy Wyrob體 Metalowych(dawniej SHL), produkuj眂e pralki oraz samochody o specjalnych nadwoziach,Zak砤dy Urz眃ze Chemicznych i Armatury Przemys硂wej "

Re: A wszystko przez t bied

produkuj眂e cz甓ci zamienne zacieraj r阠e. O te firmy ci chodzi硂? -- "Tak zwani przyjaciele ludu z partii socjaldemokratycznych to zwyk砮 gnidy i tch髍ze, kt髍e swoj post阷ow retoryk pr骲uj zakry 砤jdactwa i zdrady wobec klasy robotniczej. To polityczne zera."

Vox populi vox dei

Traktowanie nowych zamiennik體 na r體ni z tymi u縴wanymi i niewiadomego pochodzenia jest nieporozumieniem. Firmy produkuj眂e tzw. zamienniki s zupe硁ie powa縩ymi i og髄nie uznanymi na 秝iecie dostawcami cz甓ci tzw. oryginalnych. I w przypadku tych firm nie ma jako禼iowych r罂nic mi阣zy jednymi

Wielkie brawa dla Dami!Zaczynacie by obiektywni!

Przetwarzania Danych zosta硂 wys砤ne po sesji Rady Miejskiej 7 wrze秐ia. W zwi眤ku z w眛pliwo禼iami cz甓ci radnych, z-ca prezydenta Radomia Igor Marsza砶iewicz zdecydowa o zdj阠iu z porz眃ku obrad punktu, dotycz眂ego budowy w strefie na Wo秐ikach zak砤du produkuj眂ego kostk brukow. A taki zak砤d na tych

Re: Moze i tak -

Przede wszystkim to najwi阫sza kasa idzie do Watykanu poprzez macki ko禼ielnej hydry. Auta to margines, bo jak si rynek nasyci, proceder si sam sko馽zy i b阣zie nareszcie normalnie. Ka縟y skorzysta: mechanicy, warsztaty lakiernicze, blacharze, firmy produkuj眂e cz甓ci zamienne, stacje

Re: Bogactwo Rosji

8.Bria駍k Bria駍k (ros. ??????) – miasto w zachodniej cz甓ci Rosji, nad Desn, w pobli縰 granicy z Bia硂rusi i Ukrain. Miasto ma d硊gie tradycje jako centrum produkcji 秗odk體 transportu - produkuje si tu lokomotywy (w tym u縴wane w Polsce SM48), wagony, traktory, samochody ci昕arowe

Nie ma sensu t硊maczyc eurofanatyykowi

ale co on za przeproszeniem pieprzy o firmach krajowych produkuj眂ych cz甓ci to tych samochod體.Przez jakis czas b阣 mia硑 ruch wszelkie warsztaty i posrednicy oferujacy cz甓ci zachodnie do tych samochod體 ( bo ja nie nazywam wszelkich podr骲ek , w砤禼iwymi cz甓鎖ami zamiennymi ). I to wszystko

Re: GWARANCJA NA NADWOZIE ?!?

Cz甓 strukturalna - czyli bez klap, drzwi, b硂tnik體 itd. Nale縴 zakonserwowa samoch骴, ale odpowiednimi 秗odkami np. Waxoyl - szwajcarska firma produkuj眂a 秗odki do konserwacji i zabezpieczenia lakieru, sam mam w swoim samochodzie - ewekt niesamowity, musisz poszuka w internecie bo gdzie

Projekt „Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych

Na razie wzi阬i si za etanol ale to cz甓 ko馽owa procesu poprzedniego projektu Nazimka, na kt髍y nie mieli pieni阣zy, mo縠 wr骳 i do metanolu z CO2 jak nie b阣 mieli surowca do produkcji. Ale technologie walcz i si pojawiaj nowe jak na przyk砤d pclab.pl/news47701.html "

Re: Finowie przenosz produkcj cz甓ci do 痑r

kooperantem. Taki bystrzacha a jednak nie 砤piesz. > No ty mi opowiedz. Valmet ma podpisane umowy na dwa trzy lata, a firmy produkuj眂e samochodu potrzebuj mniej wi阠ej tyle czasu na pozyskanie innego dostawcy ni Valmet.:)

P.Kosztowniak gdzie s te obiecywane miejsca pracy

ko馽a tego roku powinni zatrudni ok. 500 os骲. Nowe miejsca pracy powstan tak縠 w zak砤dach, kt髍e s ju na uko馽zeniu. To m.in. Guardian Automotive Poland, gdzie b阣 powstawa plastikowe cz甓ci do samochod體, i Sacher zajmuj眂y si mechaniczn obr骲k element體 metalowych, oba w podstrefie

Shinchang za 27 mln z rozkr阠i biznes w Gliwicach

elektronicznych, stosowanych w silnikach i wyposa縠niu aut. Firma jest cz甓ci mi阣zynarodowego koncernu produkuj眂ego cz甓ci samochodowe. Nazwa firmy nie jest w Polsce obca. Ponad 10 lat temu w podwarszawskich Markach rozpocz瓿a dzia砤lno舵 sp蟪ka Shinchang ZPZP Polska, kt髍a powsta砤 w wyniku podpisania umowy

Re: Meble kuchenne - opinie o firmach.

produkuj眂e meble tak w砤秐ie robi. W razie w眛pliwo禼i zapytaj albo popro o inne uj阠ia kuchni, kt髍a Ci si podoba. 3. Castingi na najta駍ze mebelki... Powiem szczerze, 縠 kiedy si dostaje maila, w kt髍ym w polu "Adresat" jest 15-20 maili do konkurencyjnych firm, to si nie chce odpowiada i

Re: ACTA; umowy mi阣zynarodowe jako 紃骴硂 prawa

gospodark. Na podstawie tej umowy mo縠 zostac zablokowana przez wielkie koncerny i monopole produkcja cz甓ci zast阷czych (zamiennych) do samochod體, sprz阾u AGD, RTV, komputer體, a tak縠 torebek, odzie縴, zegark體, grzebieni, uszczelek itp. Powo硊j眂 si na og髄nie brzmi眂e zapisy umowy ACTA wynaj阠i przez

Re: To straszne s硂wo na "d"

Cze舵 wildcatApollo. Oczywi禼ie, 縠 do ekonomii nale縴 podchodzi og髄nie. Z wykszta砪enia jestem ekonomem i cos o tym wiem. Dodatkowo prowadz w砤sn firm wi阠 mozna powiedzie 縠 w pewnym obszarze praktykuj. Og髄nie oceniaj眂 ekonomi Polski jestem za砤many. Po cz甓ci polityk Unii

BMW

tej pory firma wydzier縜wia砤 pomieszczenia. Jednak zwi阫szenie produkcji wymusi硂 wybudowanie samodzielnej fabryki. - B阣ziemy produkowa metalowe elementy, kt髍e 潮cz karoseri z wyposa縠niem samochod體 - m體i Yvonne Schmittenberg, w砤禼icielka firmy. - Produkowane tu cz甓ci trafi do

Re: Gwiazdka b阣zie ci昕ka i w Europie

dotar do Czech. S眃 w Pradze postawi w stan upad硂禼i dwie fabryki z grupy produkuj眂ej s硑nne czeskie szk硂 i porcelan. Podobny los czeka nast阷ne firmy. gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5818908,Kryzys_dotarl_do_Czech___bankrutuja_slynne_fabryki.html Zaostrzanie kryteri體 udzielania

cd

promocji regionu i stworzenie zach阾 ekonomicznych dla du縴ch strategicznych inwestor體. G丑wnymi inwestorami s tutaj koncerny samochodowe, m.in. GM Opel Polska Sp. z o.o., firma produkuj眂a samochody Opel, czy HP Polska - oddzia niemieckiej firmy produkuj眂ej elementy wyg硊szaj眂e do samochod體

Re: Nie dla Niemiec,ko禼io砤 i NATO !!!

zajmowane przez 30 firm. Inkubator, kt髍y wybudowa砤 Agencja Rozwoju Regionalnego, ma na celu rozw骿 przedsi阞iorczo禼i i wdra縜nie nowych technologii. 5.O秝i阠im:41 800 mieszka馽體(1973) Zak砤dy Chemiczne "O秝i阠im",elektrownia,fabryka cz甓ci do maszyn g髍niczych, zak砤dy naprawcze samochod體

Ma by co innego, niespodzianka...

japo駍kiej firmy dosz砤 do skutku, Polska sta砤by si motoryzacyjnym gigantem w tej cz甓ci Europy. Ju dzi zreszt ma mocn pozycj w regionie. W ubieg硑m roku wszystkie nasze fabryki samochod體 wyprodukowa硑 715 tysi阠y aut. Prawie 609 tys. z nich to samochody osobowe, a ponad 106 tys. - dostawcze. To

Re: Pozytywne miasto!

To nie tylko miasteczko, ale niema硑 o秗odek przemys硂wy. Sam Solec 2x przewy縮za gospodarczo tereny po p蟪nocnej stronie Wis硑, kt髍e tak gloryfikuj torunianie (Z砤wie, Przysiek, itd). W Solcu s m.in. - og髄nopolskie centrum dystrybucyjne cz甓ci i serwisu samochod體 ci昕arowych (Autos

Tracisz prac? Zwolnij szefa!

najbardziej produktywny weekend w tym roku. Osi眊n阬i zysk wysoko禼i 75 tys., wyp砤cili sobie po tysi眂u, a pozosta砮 pieni眃ze zachowali na potrzeby przysz砮j produkcji. WIELKA BRYTANIA Visteon to producent cz甓ci do samochod體. Zosta oddzielony od Forda w 2000 roku. W jednej z fabryk setki pracownik體

Re: Wy縮za p砤ca minimalna? To b阣zie dro縠j

, kt髍e opanowa硑 g丑wne ga酬zie gospodarcze kraju, tak縠 sfer finansow. S to tak縠 w砤禼iciele r罂nych sp蟪ek dawnej i nowej nomenklatury partyjnej, kt髍zy dzi阫i prywatyzacji przej阬i kontrol nad cz甓ci maj眛ku narodowego. W Polsce powsta硂 tak縠 prawie 3 min drobnych prywatnych firm, przewa縩ie o

Re: Nie ma sensu t硊maczyc eurofanatyykowi

produkuj眂ych cz甓ci to tych samochod體. Przez jakis czas b阣 mia硑 > ruch wszelkie warsztaty i posrednicy oferujacy cz甓ci zachodnie do tych > samochod體 ( bo ja nie nazywam wszelkich podr骲ek , w砤禼iwymi cz甓鎖ami > zamiennymi ). I to wszystko , natomiast ca硑 ten je縟z眂y tym ca硑m ch砤mem >

Tracisz prac? Zwolnij szefa!

najbardziej produktywny weekend w tym roku. Osi眊n阬i zysk wysoko禼i 75 tys., wyp砤cili sobie po tysi眂u, a pozosta砮 pieni眃ze zachowali na potrzeby przysz砮j produkcji. WIELKA BRYTANIA Visteon to producent cz甓ci do samochod體. Zosta oddzielony od Forda w 2000 roku. W jednej z fabryk setki pracownik體

Jednak inwestorzy wol Dolny SL眘k

giganta, np. LG Chem 70 os骲. Firma produkuj眂a polaryzatory do monitor體 LCD poszukuje przede wszystkim ludzi na stanowisko kontrolera jako禼i w dziale inspekcji oraz in縴nier體 - specjalist體 ds. produkcji. Najprawdopodobniej nowych pracownik體 poszukiwa b阣zie tak縠 inny poddostawca LG Display

Lewis / Klein: Tracisz prac? Zwolnij szefa!

najbardziej produktywny weekend w tym roku. Osi眊n阬i zysk wysoko禼i 75 tys., wyp砤cili sobie po tysi眂u, a pozosta砮 pieni眃ze zachowali na potrzeby przysz砮j produkcji. WIELKA BRYTANIA Visteon to producent cz甓ci do samochod體. Zosta oddzielony od Forda w 2000 roku. W jednej z fabryk setki pracownik體

Re: INWESTYCJE

si podwoi — dodaje Justyna Roma馽zyk. Wiadomo ju np., 縠 35 mln EUR chce zainwestowa w Siemianowicach 眘kich ameryka駍ka firma Johnson Controls, produkuj眂a cz甓ci do wyposa縠nia samochod體. 1czna warto舵 inwestycji w KSSE pozyskanych w tym roku w 15 przetargach przekracza 0,5 mld

„Lokomotywy” daj prac

tym roku fabryk suszarek i magazyny (400 os骲). Fabryka lod體ek, nale勘ca do Merloni Indesit, kt髍a zatrudnia 700 os骲 ma zwi阫szy zatrudnienie do 900 os骲. Wok蟪 tych gigant體 powstaj mniejsze firmy, produkuj眂e cz甓ci i podzespo硑 dla AGD: Mecalit, Coco Werk, Wirthwein, Hirsch Porozell, Prettl

Niemcy nie lubi niemieckich samochod體!

siedem pozycji. Porsche, najbardziej dochodowa firma produkuj眂a samochody na 秝iecie, by砤 jedyn niemiecka mark, kt髍a znalaz砤 si w czo硂wej dziesi眛ce. Toyota, producent najpopularniejszego na 秝iecie auta – Corolli – znalaz砤 si na pierwszym miejscu. W czo硂wej pi眛ce uplasowa硑

Re: Bogactwo Rosji

Samochod體 Awtotor (?????????????????????? ??????????? ???????), produkuj眂e samochody na licencji BMW, Kia i General Motors. liczba ludno禼i 421 678 16.Obw骴 Ka硊ski Spo秗骴 ga酬zi przemys硊 w regionie najwa縩iejszym jest przemys maszynowy; ponadto du勘 rol odgrywaj przemys budowlany, le秐y

Re: Ciekawa praca

WItam . . Moja praca nie jest mo縠 zwi眤ana z motorami .. ale z samochodami Pracuje w firmie w SKawinie kolo Krakowa produkuj眂ej wycieraczki. Jestem In縴nierem produktu. W sk骳ie objasnie bardziej ciekaw cze舵 mojej pracy bo cz甓 pracy to standardowe flaki z olejejm :) - np je縟縠 po

sd: Indesit - 10 lat wyzysku

fabryce Indesitu mia硂 miejsce prawie dok砤dnie 4 lata temu, 5 wrze秐ia 2005 roku. 21 – letni brygadzista Tomasz Jochan obs硊giwa pras do wyt砤czania drzwi lod體ek. W pewnym momencie, gdy robotnik znajdowa si w pobli縰 ruchomych cz甓ci prasy, urz眃zenie nagle ruszy硂 mia縟勘c mu g硂w. Tomasz

Re: VAT od samochod體 po nowemu

do pierwszego. Czy ci na szczycie nie widz co robi? Pierwsze wprowadzenie zmian w ustawie o VAT doprowadzi硂 do powa縩ej zapa禼i cz甓 firm produkuj眂ych samochody w Polsce. Kolejne zmiany wcale tego nie poprawi硑. A mo縠 o to chodzi? Mo縠 chodzi o to by doprowadzi co poniekt髍e sektory