co oznacza znak citroen vtr

Znak tonażowy

Znak tonażowy - oznaczenie statku informujące o dopuszczalnym zanurzeniu statku w wodzie morskiej i słodkiej. Umieszczany jest na burcie pod znakiem wolnej burty na śródokręciu. Składa się z trójkąta oraz dwóch poziomych kresek, z których lewa oznacza zanurzenie w wodzie morskiej, a prawa

Kareta (znak)

Kareta (ang. caret) – nazwa symbolu ^ (czasami nazywanego daszkiem lub dzióbkiem). W Standardzie Unicode ma kod U+005E, a w ASCII ma szesnastkowy kod 5E. ZastosowanieSymbol karety pierwotnie był używany przez pisarzy, kiedy chcieli wyjaśnić, co oznacza konkretny termin lub po prostu zaznaczyć

Znak zapytania

innych pismach znak zapytania może mieć inny kształt, np. w piśmie greckim i we wczesnych manuskryptach łacińskich znak zapytania wygląda jak średnik (;). W piśmie Braille’a wytłacza się kropki 26: ?.W notacji szachowej ? oznacza słaby ruch (błąd strategiczny), a ?? ? oczywisty błąd taktyczny.W

Znak równości

} Znak równości (ang. Equals sign) – symbol matematyczny używany dla oznaczenia równości. Znak równości stawiamy między dwoma przedmiotami, o których twierdzimy, że są równe. HistoriaZnak równości miał zostać wprowadzony w 1557 roku przez walijskiego matematyka Roberta Recorde'a w książce

Znak nierówności

liczbowej]]. Znak > stosowany jest w zastępstwie przyrostu (grot strzałki skierowany w prawą stronę osi liczbowej oznacza zwiększanie), natomiast znak < stosowany jako zastępstwo zmniejszania (strzałka wskazująca dążenie w lewą stronę po osi liczbowej). [[Kategoria:Oznaczenia matematyczne]]

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.