ci昕ko odpala diesel w zimie

Artur W硂darski

Volvo XC70 D5 AWD

Volvo XC70 D5 AWD

Mo縠 dlatego, 縠 nie (z)nosz rozpinanych swetr體, ten samoch骴 mnie nie poci眊a. Bo taki w砤秐ie jest - wygodny, praktyczny i niezobowi眤uj眂y. Jednak pod koniec zimy przymierzy砮m go i... Sweter okaza si polarowym cackiem, w kt髍ym got體 by砨ym zdobywa Everest

Re: Kia Rio I Pierwsza jazda

Chyba nie dbacie o te swoje auta, Moja Picanto ma 3,5 roku. Jest absolutnie perfekcyjna. Nie mam 縜dnych zastrze縠. Bez 縜dnych usterek. Spala maksymalnie 6,5 l ropy (bo diesel) w ci昕kich warunkach, na trasie 4,5. ZERO korozji, usterek, odpala zim przy minus 25 za pierwszym razem. Idealne autko

Re: samoch骴 gdzie z硂ty 秗odek mi阣zy cen a jak

a ja w 縴ciu Warszawy nie kupi砤bym 縜dnego diesla - auto dro縮ze, paliwo niewiele ta駍ze a jak si w takim co zepsuje to koszta sakramenckie a te dzisiejsze diesle s bardzo czu砮 i byle co a ju taki prycha i kicha, w zim za problem z odpalaniem jak dla mnie w zyciu diesel :) Co do teren體ki

Re: Amerykanie nie lubi Diesli!

Amerykanie wybieraj silniki benzynowe, gdy uwa縜j je za g硂秐e, 秏ierdz眂e i ci昕ko si je odpala zim. A poza tym silniki Diesla nie s w ofercie prawie wszystkich oferowanych tam modeli samochod體 (opr骳z niekt髍ych europejskich marek czy du縴ch pick-up-體). "Diesel nie przejedzie 200

Re: Tez masz problem

to wlewa砮m tylko do mojej ci昕ko steranej 縴ciem Skody. Dzi阫i czemu g砤dko odpala砤 w mrozy, mimo fabrycznie dychawicznego rozrusznika i nie砤twego 縴cia u poprzednika z du縴m zapasem mie禼i砤 si w normie fabrycznej zu縴cia oleju dla n體ki. Mamy klimat 潮cz眂y najgrosze cechy kanadyjskiego i

do 10tyskm - bezsensu

si i do 150km/h (silnik jeszcze by poszed ale auto jest za mi阫ie i zaczyna p硑wa). Zima te nie b阣zie straszna, w ostatni ci昕ko zacz背 pali (za drugim trzecim kopem)i okaza硂 si 縠 pad硑 dwie 秝iece a wi阠 odpala na dw骳h garach!. Tylko, 縠 z przebiegiem rocznym 10tys km decydowa砨ym sie

Re: Odwieczny problem... z dieslem czy benzynowy?

troch odpala za pierwiejszym podej禼iem. Chocia przy -20, po dw骳h godzinach jazdy, nada by硂 tak zimno, 縠 szyby od wewn眛rz zamarza硑... Dlatego cieszy fakt webasto w Volvo (jakby nie patrze, na zimach to si Szwedzi powinni zna). Pozdrawiam Was i b阣 jeszcze duuu縪 o tym gada. I jak nab阣

B-37

B-37 – radziecki okr阾 podwodny dalekiego zasi阦u z nap阣em diesel-elektrycznym, projektu 641 (NATO: Foxtrot). 11 stycznia 1962 roku na skutek po縜ru w przedziale torpedowym, spowodowanego prawdopodobnie przez zap硂n wodoru przez urz眃zenia elektryczne, dosz硂 do eksplozji 11 zgromadzonych

Buty (film)

Buty – polski czarno-bia硑 film wojenny z 1965 roku, w re縴serii Ewy i Czes砤wa Petelskich. Film jest czwart cz甓ci cyklu pt. "Dzie pierwszy, dzie ostatni". Opis fabu硑Akcja dzieje si w jednym ze szpitali na froncie. Sanitariuszka znajduje w zimie ciep砮, sk髍zane buty

Mercedes-Benz W120

do tego segmentu rynku w 1982 z modelem 190E. Wszystkie samochody tej serii wygl眃aj bardzo podobnie, ci昕ko odr罂ni nawet 220SE od 180. By to pierwszy na 秝iecie seryjnie produkowany samoch骴 wyposa縪ny w stref kontrolowanego zgniotu.Roadster R121, lepiej znany jako 190SL, by produkowany od 1955 do 1963

Jan Strzelecki

na Ugorze”. Po wrze秐iu 1939, wraz ze 秗odowiskiem pisma uczestniczy w organizowaniu Polskiej Ludowej Akcji Niepodleg硂禼iowej (PLAN). Organizacja zosta砤 rozbita przez Gestapo w zimie 1940.Zosta w體czas wsp蟪organizatorem socjalistycznej grupy „P硂mienie” oraz redaktorem pism

Agnieszka Rzymianka

Wielkiego. Pewnego razu jego c髍ka Konstancja ci昕ko zachorowa砤. Dopiero po gor眂ej modlitwie nad grobem 秝. Agnieszki odzyska砤 zdrowie. W dow骴 wdzi阠zno禼i cesarz poleci wznie舵 na tym miejscu 秝i眛yni, przy kt髍ej kr髄ewna powo砤砤 do 縴cia 縠駍ki monaster. KultW staro縴tno禼i Agnieszka by砤 jedn

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.