ci昕ko odpala diesel w zimie

Artur W硂darski

Volvo XC70 D5 AWD

Volvo XC70 D5 AWD

Mo縠 dlatego, 縠 nie (z)nosz rozpinanych swetr體, ten samoch骴 mnie nie poci眊a. Bo taki w砤秐ie jest - wygodny, praktyczny i niezobowi眤uj眂y. Jednak pod koniec zimy przymierzy砮m go i... Sweter okaza si polarowym cackiem, w kt髍ym got體 by砨ym zdobywa Everest

Re: Kia Rio I Pierwsza jazda

Chyba nie dbacie o te swoje auta, Moja Picanto ma 3,5 roku. Jest absolutnie perfekcyjna. Nie mam 縜dnych zastrze縠. Bez 縜dnych usterek. Spala maksymalnie 6,5 l ropy (bo diesel) w ci昕kich warunkach, na trasie 4,5. ZERO korozji, usterek, odpala zim przy minus 25 za pierwszym razem. Idealne autko

Re: Amerykanie nie lubi Diesli!

Amerykanie wybieraj silniki benzynowe, gdy uwa縜j je za g硂秐e, 秏ierdz眂e i ci昕ko si je odpala zim. A poza tym silniki Diesla nie s w ofercie prawie wszystkich oferowanych tam modeli samochod體 (opr骳z niekt髍ych europejskich marek czy du縴ch pick-up-體). "Diesel nie przejedzie 200

Re: samoch骴 gdzie z硂ty 秗odek mi阣zy cen a jak

a ja w 縴ciu Warszawy nie kupi砤bym 縜dnego diesla - auto dro縮ze, paliwo niewiele ta駍ze a jak si w takim co zepsuje to koszta sakramenckie a te dzisiejsze diesle s bardzo czu砮 i byle co a ju taki prycha i kicha, w zim za problem z odpalaniem jak dla mnie w zyciu diesel :) Co do teren體ki

Re: Tez masz problem

to wlewa砮m tylko do mojej ci昕ko steranej 縴ciem Skody. Dzi阫i czemu g砤dko odpala砤 w mrozy, mimo fabrycznie dychawicznego rozrusznika i nie砤twego 縴cia u poprzednika z du縴m zapasem mie禼i砤 si w normie fabrycznej zu縴cia oleju dla n體ki. Mamy klimat 潮cz眂y najgrosze cechy kanadyjskiego i

do 10tyskm - bezsensu

si i do 150km/h (silnik jeszcze by poszed ale auto jest za mi阫ie i zaczyna p硑wa). Zima te nie b阣zie straszna, w ostatni ci昕ko zacz背 pali (za drugim trzecim kopem)i okaza硂 si 縠 pad硑 dwie 秝iece a wi阠 odpala na dw骳h garach!. Tylko, 縠 z przebiegiem rocznym 10tys km decydowa砨ym sie

Re: Odwieczny problem... z dieslem czy benzynowy?

troch odpala za pierwiejszym podej禼iem. Chocia przy -20, po dw骳h godzinach jazdy, nada by硂 tak zimno, 縠 szyby od wewn眛rz zamarza硑... Dlatego cieszy fakt webasto w Volvo (jakby nie patrze, na zimach to si Szwedzi powinni zna). Pozdrawiam Was i b阣 jeszcze duuu縪 o tym gada. I jak nab阣

B-37

B-37 – radziecki okr阾 podwodny dalekiego zasi阦u z nap阣em diesel-elektrycznym, projektu 641 (NATO: Foxtrot). 11 stycznia 1962 roku na skutek po縜ru w przedziale torpedowym, spowodowanego prawdopodobnie przez zap硂n wodoru przez urz眃zenia elektryczne, dosz硂 do eksplozji 11 zgromadzonych

Buty (film)

Buty – polski czarno-bia硑 film wojenny z 1965 roku, w re縴serii Ewy i Czes砤wa Petelskich. Film jest czwart cz甓ci cyklu pt. "Dzie pierwszy, dzie ostatni". Opis fabu硑Akcja dzieje si w jednym ze szpitali na froncie. Sanitariuszka znajduje w zimie ciep砮, sk髍zane buty

Mercedes-Benz W120

do tego segmentu rynku w 1982 z modelem 190E. Wszystkie samochody tej serii wygl眃aj bardzo podobnie, ci昕ko odr罂ni nawet 220SE od 180. By to pierwszy na 秝iecie seryjnie produkowany samoch骴 wyposa縪ny w stref kontrolowanego zgniotu.Roadster R121, lepiej znany jako 190SL, by produkowany od 1955 do 1963

Agnieszka Rzymianka

Wielkiego. Pewnego razu jego c髍ka Konstancja ci昕ko zachorowa砤. Dopiero po gor眂ej modlitwie nad grobem 秝. Agnieszki odzyska砤 zdrowie. W dow骴 wdzi阠zno禼i cesarz poleci wznie舵 na tym miejscu 秝i眛yni, przy kt髍ej kr髄ewna powo砤砤 do 縴cia 縠駍ki monaster. KultW staro縴tno禼i Agnieszka by砤 jedn

Jan Strzelecki

na Ugorze”. Po wrze秐iu 1939, wraz ze 秗odowiskiem pisma uczestniczy w organizowaniu Polskiej Ludowej Akcji Niepodleg硂禼iowej (PLAN). Organizacja zosta砤 rozbita przez Gestapo w zimie 1940.Zosta w體czas wsp蟪organizatorem socjalistycznej grupy „P硂mienie” oraz redaktorem pism

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.