ci昕ar體ki zdj阠ia

Tomasz G硂gowski

Mieszka馽y proszeni o robienie zdj赕 ci昕ar體kom z budowy A1

Mieszka馽y proszeni o robienie zdj赕 ci昕ar體kom z budowy A1

W砤dze Mszany zaapelowa硑 do mieszka馽體, by przysy砤li zdj阠ia ci昕ar體ek pracuj眂ych przy budowie autostrady A1 i niszcz眂ych przy okazji lokalne drogi. - W ten spos骲 砤twiej b阣zie nam uzyska odszkodowanie od firmy Alpine - przekonuj urz阣nicy.

Fasty: zderzenie dw骳h ci昕ar體ek (WIDEO, ZDJ蔆IA)

Do zdarzenia dosz硂 po godz. 10 w pi眛ek w miejscowo禼i Fasty. Zderzy硑 si tam dwa tiry - jeden wjecha w ty drugiego.

sd Fabryczna. 6 koparek, 30 ci昕ar體ek. Zaczn budow podziemnych 禼ian [NOWE ZDJ蔆IA]

W listopadzie rozpocznie si budowa 禼ian szczelinowych podziemnego dworca sd Fabryczna. Na teren rob髏 禼i眊ane s specjalne maszyny.

Olbrzymy do ci昕kiej pracy

Olbrzymy do ci昕kiej pracy

liderem na rynku olbrzymich ci昕ar體ek jest ameryka駍ka firma Caterpillar. Charakterystyczne 矿硉o-czarne pojazdy to nieod潮czny element zdj赕 z kopalni odkrywkowych. "Flagowym" modelem Caterpillara jest model 797B, specjalnie zaprojektowany do przewo縠nia urobku we wspomnianych kopalniach

Posypa硑 si mandaty na A1. Rekordzista: 207 km na godz.

Posypa硑 si mandaty na A1. Rekordzista: 207 km na godz.

Ruchu Drogowego w Bydgoszczy sprawdzi 46 ci昕ar體ek i autobus體. Wzmo縪nym dzia砤niom nadano kryptonim "Powr髏 z wakacji z AmberOne Autostrad A1". Na zdj阠iu: Wjazd na A1 w Nowych Marzach.

K阷a Zawadowska tonie w b硂cie. "Zrobi硂 si niebezpiecznie"

K阷a Zawadowska tonie w b硂cie. "Zrobi硂 si niebezpiecznie"

Sonia Maliszewka-Kowalczyk. Dodaje, 縠 na ulicy sta znak zakazuj眂y wjazdu ci昕ar體ek, ale kto go zdj背. - Po wielu interwencjach w urz阣zie dzielnicy uda硂 si go przywr骳i dopiero tu przed wyborami. Jednak kierowcy ci昕ar體ek nic sobie z tego nie robi. Kiedy zadzwoni砤m na policj, us硑sza砤m, 縠

Szcz甓ciarz czy mistrz kierownicy? | Wideo

Szcz甓ciarz czy mistrz kierownicy? | Wideo

driftuj眂ego tira robi wra縠nie. A mo縠 to zwyk砮 szcz甓cie? Oce馽ie sami.Bartosz Si馽zukZOBACZ TAK疎:Kalendarz Pirelli 2012 - gor眂a galeriaPierwsze zdj阠ia z kalendarza Pirelli 2012 Fiat Grande Punto - og硂szenia

痭iwa nowych fotoradar體: ponad 4000 zdj赕 w tydzie!

痭iwa nowych fotoradar體: ponad 4000 zdj赕 w tydzie!

Oznacza to, 縠 秗ednio jeden fotoradar robi blisko setk zdj赕 dziennie. - S ju pierwsi niechlubni rekordzi禼i - m體i Monika Ni縩iak ze sto砮cznej stra縴 miejskiej. - Na ul. Radzymi駍kiej fotoradar zarejestrowa kierowc citroena, kt髍y jecha 160 km na godz. w miejscu, w kt髍ym obowi眤uje

Zwa勘 prze砤dowane TIR-y i wystawi surowe kary

Zwa勘 prze砤dowane TIR-y i wystawi surowe kary

inspektor體. Kara za jazd prze砤dowanym samochodem mo縠 si阦n辨 nawet kilkudziesi阠iu tysi阠y z硂tych. Taka ci昕ar體ka nie b阣zie mog砤 r體nie kontynuowa jazdy. Zobacz te: Gigantyczne dziury na 丑dzkich drogach [ZDJ蔆IA] Ca硑 system kosztowa miasto ponad 2 mln z. W jego sk砤d wchodz r體nie wagi

Wol nie jecha po polskiej drodze. Liczy si bezpiecze駍two

Wol nie jecha po polskiej drodze. Liczy si bezpiecze駍two

ci昕ar體ki bez przerwy si wyprzedzaj (cho to na A4 te codzienno舵). Dzi阫uj bardzo.Wol jecha za Niemcem, kt髍y kieruj眂 najnowszym modelem bmw czy audi zdejmie nog z gazu i kiedy nale縴 jecha 80 km/godz., bo s remonty na drodze, to tyle w砤秐ie pojedzie. To jest dla mnie najbardziej przekonuj眂y

eleMMent PALAZZO | Najbardziej luksusowy pojazd na 秝iecie

eleMMent PALAZZO | Najbardziej luksusowy pojazd na 秝iecie

eleMMent PALAZZONajbardziej luksusowy pojazd na 秝ieciePojazd, kt髍y wida na zdj阠iu nazywa si "eleMMent PALAZZO" i jest ultra luksusowym samochodem kempingowym. Ca硑 kamper wa縴 20 ton.Pojazd, kt髍y wida na zdj阠iu nazywa si "eleMMent PALAZZO" i jest ultra luksusowym

Jak si pozby tir體 z miasta? Jest spos骲...

Jak si pozby tir體 z miasta? Jest spos骲...

. Kiedy przeci笨ony pojazd przeje縟縜 po umieszczonej na drodze wadze, zamontowana obok kamera robi zdj阠ie pojazdu i jego tablicy rejestracyjnej. Informacja b硑skawicznie trafia do inspektor體 transportu drogowego.- Niestety, w obawie przed tym systemem wiele ci昕ar體ek ominie obwodnice i wjedzie na

Rozbite miliony cz. 6

Rozbite miliony cz. 6

zwyk砤 ci昕ar體ka. Ze zdj阠ia mo縠my wywnioskowa, 縠 to ci昕ar體ka ucierpia砤 w tym wypadku mocniej. Nissan GT-R rozbity w El Paso Samoch骴: Nissan GT-R Gdzie: El Paso, Teksas, USA Zwie馽zenie wy禼igu ulicznego dw骳h Nissan體 GT-R. Jeden z domoros硑ch kierowc體 wy禼igowych przy pr阣ko禼i ponad 160 km

Gro糿e tiry na obwodnicy - ju 500 kolizji i 11 ofiar

Gro糿e tiry na obwodnicy - ju 500 kolizji i 11 ofiar

wykrocze dostaj zdj阠ia z mandatami. Zreszt w podwarszawskich Markach, gdzie sytuacja jest najpowa縩iejsza, nie ma warunk體 do przeprowadzania kontroli - jezdnia al. Marsza砶a Pi硈udskiego ma tylko dwa pasy ruchu i zatrzymanie tira sparali縪wa硂by ca硑 ruch. Przybywa czarnych punkt體 W zesz硑m roku na

Najsilniejsze ci昕ar體ki 秝iata

Najsilniejsze ci昕ar體ki 秝iata

tradycjami. Najmocniejszy w ofercie jest model 9900 ix - 14,9 litra pojemno禼i, 633 KM mocy. Najciekawsza z wygl眃u jest seria LoneStar (zdj阠ie g髍ne). Ci眊niki siod硂we od 10 tys. z. Sprawd Firma Mack nazwa砤 sw骿 najmocniejszy model Tytan. Silnik o pojemno禼i 16 litr體, moc 582 KM. Ci眊niki siod硂we od

Autostrad dojedziemy do Czech. Most w Mszanie otwarty

Autostrad dojedziemy do Czech. Most w Mszanie otwarty

odpowiedzi GDDKiA opublikowa砤 zdj阠ia ogromnego rozlewiska w dolinie, kt髍e powsta硂 po opadach deszczu. Most ma charakterystyczny wygl眃 za spraw trzech pylon體. Ka縟y ma wysoko舵 15-16 m. Konstrukcja sk砤da si z czterech prz阺e. Otwarcie ostatniego odcinka autostrady pomi阣zy Pyrzowicami a granic z

Katastrofa na budowie metra z g髍y i do硊 [WIDEO]

Katastrofa na budowie metra z g髍y i do硊 [WIDEO]

oczom warszawiak體. Mieszka馽y, gapie i dziennikarze mogli j obserwowa z r罂nych stron - z g髍y i z boku. Najlepszy widok mieli ci, kt髍ym uda硂 si wdrapa na wysokie pi阾ra s眘iedniego wie縪wca. Nasi fotoreporterzy w砤秐ie stamt眃 robili zdj阠ia. Przez ca硑 ranek dziura wci笨 si powi阫sza砤

Kalendarze 2015 | Maszyny XXL

Kalendarze 2015 | Maszyny XXL

osi眊a pr阣ko舵 maksymaln 57,9 km/h. Kalendarz powsta na zlecenie niemieckiego portalu internetowego Bauforum24. Do kupienia jest w trzech formatach na stronie www.baumaschinen-kalender.de Masa wszystkich trzech sprz阾體 na tym zdj阠iu wynosi 1150 ton. Dwie wywrotki Liebherr T 284 i olbrzymia koparka

Co mo縩a przewie兼 na ko砤ch?

Co mo縩a przewie兼 na ko砤ch?

S硑nne wahad硂wce kosmiczne NASA zako馽zy硑 swoj s硊縝 w 2011 roku. Opr骳z lot體 w przestrze kosmiczn czasem musia硑 przemieszcza si tak縠 po publicznych drogach. Zw砤szcza ostatnio, gdy niekt髍e transportowano do muze體. Na zdj阠iach prezentujemy promy: Atlantis, Endeavour oraz

Mercedes B 200 CDI | Test d硊godystansowy cz. II | W trasie

Mercedes B 200 CDI | Test d硊godystansowy cz. II | W trasie

, bo pojechali秏y tam w innym celu. O nim mo縠cie przeczyta wi阠ej klikaj眂 w poni縮ze zdj阠ie. Wr箧my jednak do podr罂y w trakcie, kt髍ej pokonali秏y ponad 2500 kilometr體. Podczas takiej trasy, dla wi阫szo禼i u縴tkownik體 najwa縩iejszym aspektem b阣zie 秗ednie spalanie. Sprawdzaj眂 jego wynik

Szklane tuby Trasy AK mia硑 wyciszy ha砤s. Nie wsz阣zie tak b阣zie

Szklane tuby Trasy AK mia硑 wyciszy ha砤s. Nie wsz阣zie tak b阣zie

redakcji Hubert Paw硂wski z ul. Klaudyny. I przysy砤 zdj阠ia, kt髍e zrobi z okna. Wida, jak samochody mkn spod wiaduktu i szklanej tuby. - Powsta tu komin dla ha砤su - ocenia pani Joanna, s眘iadka naszego czytelnika. Nie ma podstaw, by wprowadza poprawki W Generalnej Dyrekcji Dr骻 Krajowych i

Salon Chicago 2013 | Toyota Tundra

Salon Chicago 2013 | Toyota Tundra

kabina), z nap阣em 4x4 lub 4x4, w czterech specyfikacjach (SR, SR5, Limited i Platinum). Na zdj阠iach jest te widoczna wersja specjalna 1794 Edition odwo硊j眂a si do daty za硂縠nia farmy, na miejscu kt髍ej mieszcz si zak砤dy produkuj眂e now Tundr (w San Antonio).Pod mask mo縠 pracowa jeden z

Dziwne przer骲ki aut | Czego to ludzie nie wymy秎...

Dziwne przer骲ki aut | Czego to ludzie nie wymy秎...

najmniej dziwne. i wywo硑wa szok albo u秏iech na twarzy. Dlatego na pierwsze zdj阠ie wybrali秏y auto rodem z NASA. Bycie astronaut to chyba jedno z klasycznych marze ka縟ego dziecka. Pewien Amerykanin postanowi p骿舵 w tych marzeniach o krok dalej i przerobi swojego poczciwego SUVa na wahad硂wiec. Jak

Koszmar kierowc體. Stoj w korku przez urwan obwodnic

stoi w korku, robi zdj阠ia. Wida na nich ogromne ci昕ar體ki czy wywrotki z bud體 stoj眂e w poprzek Nowoursynowskiej i inne samochody blokuj眂e sobie nawzajem przejazd. Kiedy zapala si zielone 秝iat硂, nie ma jak ruszy ani na wprost w kierunku S硊縠wa, ani w prawo w stron Stegien. W dodatku z

Monster Jam i silniki odrzutowe

zrobi sobie zdj阠ia z kierowcami, zebra autografy oraz zasi倍 za kierownic samochod體 rajdowych, quad體 czy motocross體. T硊my zebra硑 si w namiotach Team Hot Wheels, gdzie polscy kierowcy teamu ch阾nie pozowali do zdj赕 z dzie鎚i i ich rodzicami przy prawdziwych samochodach tej marki. Dzieci

Wypadki prototyp體, cz甓 II

elektrycznego R8 utraci kontrol nad samochodem i uderzy w barier. Szkody na poz髍 bardzo niewielkie, ale to czego nie wida na zdj阠iach to uszkodzone zawieszenie. Jak wida elektryczny czy nie, R8 pozostaje sportowym autem, kt髍ego nie 砤two opanowa.Wypadki prototyp體, cz甓 ITajemna wiedza - zdradzamy

Bentley Continental GT - czarny bizon

Bentley Continental GTWald International to japo駍ka firma tuningowa.Firma Wald International zaprezentowa砤 zdj阠ia najnowszego pakietu stylistycznego "skrojonego" na Bentleya Continental GT.Firma Wald International zaprezentowa砤 zdj阠ia najnowszego pakietu stylistycznego "

Wypadek na przeje糳zie kolejowym. Rusza akcja kolejarzy

Kolejowe zwr骳i硑 si do mnie do podzielenia si swoimi opiniami na ten temat, bo to jest bardzo wa縩y problem. A taka akcja jak ta mo縠 bardziej u秝iadomi kierowc體." - powiedzia po pokazie Maciej Wis砤wski.Stacja PKP Stadion: prawdziwa pere砶a! Jak si zmieni砤 po remoncie? [ZDJ蔆IA PRZED I PO]

Historia ukryta w drodze - szukamy starych zdj赕 i map

materia丑w archiwalnych zwi眤anych z budow dr骻 wpadli przegl眃aj眂 stare mapy i zdj阠ia. - Chcieliby秏y w ten spos骲 popularyzowa wiedz o drogach - wyja秐ia Micha Sitarek z ZDW. - Tym bardziej, 縠 niekt髍e odkrywane przez nas ciekawostki zadziwiaj nawet drogowc體. Urz阣nicy przypominaj m.in., 縠 droga

Seks w aucie - jak tego NIE robi

serwis Izismile.com.Kiedy ratownicy ewakuowali kierowc i pasa縠rk, okaza硂 si, 縠 ci s niezbyt kompletnie ubrani. Jako przyczyn wypadku podano "uprawianie seksu podczas jazdy"...Wi阠ej ciekawych zdj赕 z tego incydentu znajdziecie tutaj.Konrad Bagi駍ki Dziewczyny F1 - ZOBACZ TUTAJ Kr髏kie

Firmy motoryzacyjne - co produkuj, poza samochodami?

odpowiednie pojemniczki na r罂ne przyprawy. Generalnie nie daliby秏y rady bez Peugeota w kuchni. To, co widzicie na zdj阠iu, do karafka do wina ze specjalnym systemem, kt髍y pozwala winu delikatnie opa舵 na dno naczynia, co zapobiega jakimkolwiek stratom w smakowo-zapachowej jako禼i wina. Urocze.»

Top 6 | Pojazdy kosmiczne

z najbardziej kosmicznych samochod體 w historii. Mo縠 by Tw骿 za 20 tys. z TOP 5 | Samochody dla emeryt體 TOP 5 | Oszcz阣ne i u縴waneMegane wyl眃owa硂 na Ksi昕ycu w 2003 roku, a trzy lata p蠹niej pojawi si tam Citroën C-Buggy. Tak zreszt wynika ze zdj赕 udost阷nionych przez francusk

Dziwne, pi阫ne, zapomniane - Delahaye 175 S Saoutchik Roadster

klasy 秗edniej. Solidne, niezawodne konstrukcje sprawi硑, 縠 marka zyska砤 renom, a szefostwo firmy zapragn瓿o produkowa auta bardziej ekskluzywne. Samoch骴, kt髍y mo縠cie podziwia na zdj阠iach to jedno z uciele秐ie tego marzenia.» Luksusowe auto z Francji ju od 35 900 z «Najwy縮za

Za硂ga w komplecie - Transformers 4

ubiera si u Prady), Kelsey Grammer (Frasier), bardzo znana w Chinach Li Bingbing. Zdj阠ia do filmu ju si rozpocz瓿y. Nagrywany b阣zie w Michigan, Chicago oraz w Chinach. Premiera 27 czerwca 2014 roku. Ma to by ostatnia cz甓 Transformers體  nakr阠ona przez Michaela Bay?a (Armageddon, Pearl

Tarcze dr笨眂e sp蠹nione przez tunel Wis硂strady

w dniach mecz體 rozgrywanych w Warszawie. Pracujemy jednak przez 24 godziny, nawet w 秝i阾a, i ruch na Marsza砶owskiej b阣zie przywr骳ony zgodnie z planem 15 wrze秐ia.Tak wygl眃a tunel metra od 秗odka. Zobacz zdj阠ia W tych miejscach buduj metro. A co tu by硂 przed wojn? [MAPY i ZDJ蔆IA LOTNICZE]

Rajd Dakar 2012 | Jak tury禼i z Fambiali do Copiapo

do秝iadczonego partnera z za硂gi Rafa砤 Martona. Tam u g髍y by硂 ci昕ko. Powietrze rzeczywi禼ie okaza硂 si inne. Ale jecha硂 si spoko. Rafa mia problemy i zasn背, wtedy mnie te zachcia硂 si spa. 痚by si nie nudzi, wyj背em aparat fotograficzny i zacz背em sobie robi zdj阠ia. Muzyki nie s硊chali秏y, bo

Uwaga! Dziura

lub stra miejsk. Dobrze jest tak縠 wykona zdj阠ia uszkodze no i dziury. Maj眂 protok蟪 uszkodzenia, szkod mo縩a zg硂si do ubezpieczyciela. Nale縴 pami阾a, aby nie naprawia auta przed wizyt u rzeczoznawcy. Dok砤dny opis post阷owania w razie uszkodzenia znajdziecie tutaj.Potwierdzenie przyczyny

sd Fabryczna: koparki wjad na dworzec w lipcu

Ci昕ar體ki wywioz硑 ju zb阣ny gruz po budynku dworca. Ten, kt髍y zosta, b阣zie wykorzystany przy pracach budowlanych. - Musimy usun辨 jeszcze fundamenty po starym budynku i b阣ziemy mogli rozpocz辨 kopanie - m體i Katarzyna Rumowska, rzeczniczka projektu sd Fabryczna.Koparki na plac budowy wjad

Hanower 2010 | Raj dla traker體

wielu dostawc體 naczep, przyczep i zabud體. Zapraszamy do galerii zdj赕 prosto z tegorocznej wystawy - tutaj Nowo禼i targ體 motoryzacyjnych Hanower 2010 Solaris Hybrid plug-in - WI蔆EJ MAN Concept S- WI蔆EJ - - Mercedes Actros - WI蔆EJ Renault Kangoo ZE - WI蔆EJ Volvo FMX

Na jezdniach dziura na dziurze. A policjanci 砤pi si za g硂wy

wezwanych s硊縝 dobrze jest zrobi dok砤dn dokumentacj fotograficzn miejsca zdarzenia. Wystarczy do tego aparat telefonu kom髍kowego. Warto zrobi zdj阠ia uszkodzonego fragmentu drogi, jak i zdj阠ie "pogl眃owe" okolicy, kt髍e u砤twi rzeczoznawcy odnalezienie konkretnej dziury. Zw砤szcza, 縠 od

Fotoradary | Ca砤 prawda o nich

pr阣ko舵 auta jest wy縮za od ustawionej przez obs硊g fotoradaru, urz眃zenie wykonuje zdj阠ie (czasem towarzyszy temu b硑sk lampy fotograficznej przes硂ni阾ej czerwon blend, by nie o秎epi kierowcy).Zwykle te same urz眃zenia potrafi pracowa na tr骿nogu lub maszcie. Najbardziej znane to polski Fotorapid

Rozbite miliony cz. 2

342 km/h. Egzemplarz z naszych zdj赕 wjecha zbyt szybko w zakr阾, ?poszed? za bardzo bokiem i uderzy ty砮m w autobus. Lambo to dzikie byki... Wygl眃a jak og硂szenie z Allegro - sprzedam cz甓ci z Lamborghini Murciélago Czy kt髍y z tych pan體 wygl眃a wam na w砤禼iciela? Po minie obstawiamy

sd Fabryczna: perony posypa硑 si jak domki z kart

i wielopoziomowe parkingi. Wiadomo r體nie, kt髍阣y poprowadzi linia tramwajowa wzd硊 ulicy Sk砤dowej i Nowow阦lowej, i rozwi眤ano te najwa縩iejsze problemy zwi眤ane z kolizjami infrastruktury.W kwietniu nowy terminal lotniska [ZOBACZ ZDJ蔆IA] "

Uwaga, kierowcy. Rondo na Zawodziu teraz jest w昕sze

MZDiT. Problemy z ko馽體k Rac砤wickiej, kt髍a - cho og髄nodost阷na - jest jednak ulic prywatn, to skutek zaniechania przez miasto jej przej阠ia przed 10 laty, gdy przez pewien czas hotel zablokowa t阣y przejazd. 觲czesne w砤dze miejskie zadowoli硑 si zdj阠iem przez Patri s硊pk體, zamiast raz na

Wreszcie kolej na lotnisko. "Jeste秏y bli縠j 秝iata"

zepsuj tak 砤two, 砤two je si czy禼i, ale w pup rzeczywi禼ie zimno - przyznaje pani Marcjanna.Film reklamuj眂y poci眊 na lotniskoFani lotnictwa na szynachZ poci眊u wysiada trzyosobowa rodzina, robi zdj阠ia smartfonem. - Jeste秏y fanami lotnictwa, syn chce zosta pilotem. 痽jemy sprawami lotniska

Z wizyt w Muzeum Volvo

ekologia.Wi阠ej zdj赕 wraz z opisami znajdziecie w osobnej galerii zdj赕 z muzeum Volvo. Zapraszamy do ogl眃ania.Juliusz SzalekZ wizyt w Muzeum MercedesaVolvo - og硂szenia

Najm硂dszy biznesmen w Polsce z og髄niaka

nowo禼i ze 秝iata transportu. Potem czas na radio internetowe. Pod koniec roku autorzy strony zamierzaj wyda kalendarz ze zdj阠iami ci昕ar體ek nades砤nymi na konkurs dla czytelnik體 serwisu. G丑wna nagroda za najlepsze zdj阠ie to 300 z. Kalendarz do nabycia - naturalnie w ich sklepie.- Nie udzielam si

Motoryzacyjne rekordy Guinnessa

sprzeda縪wy. Ceny ju od 5 tys. z硂tych « W 1998 roku pewni surferzy za砤dowali na Hummera 282 deski surfingowe, po czym wybrali si w przeja縟縦 na dystansie 30 m w okolicach Santa Barbara, Kalifornia, USA. Na zdj阠iu nie ma Hummera i 282 desek, ale jest Chevrolet Spark z jedn desk. » U縴wany

Sport redneck體 dotar do Polski

cz甓ci - to wszystko zobaczymy ju 30 maja na Stadionie 眘kim w Chorzowie.Aby da przedsmak emocji w Warszawie, Katowicach, dzi i Krakowie, zorganizowano szybkie pokazy zdolno禼i monster truck體. C罂, robi wra縠nie - zdj阠ia z Warszawy mo縠cie obejrze w tej galerii. Monster Jam - o co w tym chodzi

Bezpieczna jazda | Na kursie o tym nie mam mowy

potem rozp阣za si z ni縮zych pr阣ko禼i; wyprzedzaj z marszu (patrz lekcja o wyprzedzaniu). A wszystko po to, by jak najd硊縠j jecha ze sta潮 pr阣ko禼i, co wymaga du縪 mniej paliwa ni rozp阣zanie auta. Im lepiej przewidujemy, tym cz甓ciej hamowanie mo縠my zast眕i zdj阠iem nogi z gazu. R罂nic

Dodge Viper - 縨ija powraca

, zapraszamy do galerii zdj赕 jakie opublikowano na stronie topspeed.com.Micha DekZOBACZ TAK疎:Specjalne wersje na po縠gnanieOsiem Viper體 na godzin - galeria z fabrykiDodge Viper - og硂szenia

Wypadek pod od 眘k. Droga ju przejezdna [ZDJ蔆IA]

Auta zderzy硑 si na 硊ku drogi, wypadek spowodowa kieruj眂y samochodem osobowym marki kia. - Kierowca z nieustalonych jeszcze przyczyn straci panowanie nad pojazdem, skr阠i nagle na przeciwleg硑 pas ruchu i uderzy w ci昕ar體k - m體i asp. Marta Stefanowska z Komendy Powiatowej Policji w

Z wizyt w muzeum Mercedesa

wsp蟪czesne modele, startuj眂e w wy禼igach samochod體 turystycznych. Na zdj阠iu - 300 SLR Stirlinga Mossa z numerem startowym 722 (oznaczaj眂ym godzin startu, czyli 7.22 rano), kt髍y zwyci昕y w wy禼igu Mille Miglia.ZOBACZ TAK疎:Mercedes Klasy E - TESTMercedes W114 - og硂szeniaNa zwiedzaj眂ych czekaj

Atak zimy na po硊dniu Polski. Trudne warunki na drogach

dalsze opady 秐iegu.Jeste 秝iadkiem ataku zimy? Prze秎ij relacj lub zdj阠ia na Alert24

Tir stan背 w poprzek jezdni na mo禼ie P蟪nocnym [ZDJ蔆IA]

Nadal nie wiadomo, dlaczego kierowca tira straci panowanie nad samochodem, odbi si od barierek energoch硂nnych i stan背 w poprzek jezdni na mo禼ie P蟪nocnym. Pewne jest, 縠 m昕czyzna by trze紈y. Ci昕ar體ka ca砶owicie zablokowa砤 przejazd na jezdni w kierunku ul. Modli駍kiej. Na miejsce

Drogowy tor przeszk骴

okresie jesienno-zimowym trzeba koniecznie pami阾a o uszkodzeniach nawierzchni i wodnych pu砤pkach. Nie ka縟 dziur i ka硊筷 da si omin辨, ale przynajmniej mo縩a zminimalizowa konsekwencje spotkania z takimi drogowymi przeszkodami. Najlepsz recept jest zdj阠ie nogi z gazu. Jad眂 wolniej zostawimy

Uwaga kierowcy! Koniec objazd體, Cierpice znowu przejezdne [ZDJ蔆IA]

Z nieznanych jeszcze powod體 ci昕ar體ka przewo勘ca odpady drobiowe, przewr骳i砤 si na bok i blokowa砤 przejazd. Z tego powodu ruch samochodowy w tym miejscu zosta ca砶owicie wstrzymany, a kierowcy musieli jecha objazdem przez Toru i Wielk Nieszawk. Na miejscu pracowali policjanci i stra縜cy

Na ratunek Hammondowi

ci昕ar體ek - poni縮ze zdj阠ia daj wyobra縠nie, jak du縠 s modele budowane w skali 1:13. Ten Kenworth K100 zosta stworzony przez polskiego mistrza skali, Macieja Drwiega:Cz甓ci potrzebne do zbudowania takiego modelu mog by warte nawet kilka tysi阠y z硂tych, dlatego, je縠li nie chcemy na pocz眛ku swojej

Na ratunek Hammondowi

ci昕ar體ek - poni縮ze zdj阠ia daj wyobra縠nie, jak du縠 s modele budowane w skali 1:13. Ten Kenworth K100 zosta stworzony przez polskiego mistrza skali, Macieja Drwiega:Cz甓ci potrzebne do zbudowania takiego modelu mog by warte nawet kilka tysi阠y z硂tych, dlatego, je縠li nie chcemy na pocz眛ku swojej

Jak zmniejszy ha砤s w mie禼ie? Nie tylko ekranami

obecnie ogranicze - nie pomo縠 postawienie znak體 czy kilku fotoradar體. Nale縴 wprowadzi odcinkowy pomiar pr阣ko禼i ruchu, co w po潮czeniu z fotoradarami wykonuj眂ymi zdj阠ie ty硊 pojazdu jest te skutecznym sposobem na ograniczenie nocnych rajd體 motocyklist體. Zmniejszy ruch Trzeci

Tak kiedy wygl眃a砤 Wola: setki bocznic i wagon體

cz甓ci miasta. Dzi na miejscu dawnej "Syberii" trwa budowa stacji II linii metra.Warszawa 40 lat temu. Niby taka sama, ale... [zdj阠ia]

Lewobrze縩y przejazd kolejowy w remoncie [ZDJ蔆IA]

Modernizacja potrwa do 19 czerwca. Kierowcy osob體ek mog je糳zi alternatywnymi trasami pod wiaduktami na pl. Armii Krajowej lub ul. Kujawskiej. Szoferzy ci昕ar體ek o wysoko禼i ponad 3,2 m musz fatygowa si a na p砤tny most autostradowy. Znaki informuj眂e o objazdach stoj na wszystkich trasach

Na A2 nie zatankujesz przez 140 km. Auta na poboczu

Niemcami. Ile trzeba p砤ci za przejazd poszczeg髄nymi odcinkami? Gdzie stoj bramki? Gdzie mo縩a zatankowa? A gdzie skr阠i? I kiedy zaczn si roboty wyko馽zeniowe na A2 po Euro 2012?W tych miejscach buduj metro. A co tu by硂 przed wojn? [MAPY i ZDJ蔆IA LOTNICZE]

Ekstremalne SUV-y

dzia砤 zdj阠ie Knighta z Hummerem, gdzie Hummer, wielkie auto przecie, wygl眃a jak m硂dszy brat. Olbrzym z Kanady wa縴 a 5,5 tony. Za rozp阣zanie tak ci昕kiego samochodu odpowiedzialny jest 6,8-litrowy silnik V10 o mocy 400 KM i momencie obrotowym 678 Nm.Podczas produkcji wykorzystywana jest specjalnie

W sumie na Wystawie poka縠my 22 najnowsze modele samochod體 terenowych.

Ponadto: Spotkania z Tomaszem Lisickim - organizatorem Rajdowych Mistrzostw Polski Samochod體 Terenowych. B阣zie mo縩a tak縠 poogl眃a zdj阠ia z rajd體. Na Wystaw przyjedzie Grzegorz Baran - kierowca i mechanik rajdowy przygotowuj眂y i serwisuj眂y samochody podczas najtrudniejszych rajd體

Rozbite miliony cz.3

przednie zawieszenie to efekt jazdy i pewnie hamowania na kraw昕nikach Baga縩ik w SLS ma 176 litr體 pojemno禼i Co najmniej 886 000 z硂tych trzeba wyda za nowego SLS'a Samoch骴: Lamborghini AventadorMiejsce: ChinyTydzie bez rozbitego Aventador by砨y tygodniem straconym. Ten na zdj阠iach jest ca硑 i zdrowy

Historia logotyp體 znanych marek

, dorysowa na zdj阠iu swojego rodzinnego domu gwiazd. P蠹niej powiedzia 縪nie, i gwiazda ta wzejdzie nad jego fabryk i przyniesie rodzinie szcz甓cie i b硂gos砤wie駍two. Trzy ramiona gwiazdy mia硑 r體nie symbolizowa trzy kierunki, w kt髍ych chciano si wyspecjalizowa: samochody, samoloty i 硂dzie

Rajd niespodzianek - relacja z Dakaru 2009

prosto po zwyci阺two "strzeli dacha" i cho auto mog硂 dalej jecha, pilot nabawi si kontuzji barku. Wyrok przypiecz阾owa lekarz, kt髍y zakaza dalszej rywalizacji.Wi阠ej zdj赕 z Dakaru 2009 znajdziesz w naszej specjalnej galerii Jacek Czachor dla "Wysokich Obrot體": By硂 gorzej

Estakada przy mo禼ie wytrzyma砤 obci笨enie [ZDJ蔆IA]

We wtorek w po硊dnie na wiadukt przy pl. Daszy駍kiego wjecha硂 sze舵 czteroosiowych ci昕ar體ek, ka縟a wa勘ca od 34 do 35,5 tony. Stan瓿y w najwra縧iwszym miejscu przeprawy. - Sprawdzamy trzy prz阺砤. Obci笨amy je, liczymy ugi阠ia, napr昕enia i zachowanie si konstrukcji - m體i Zbigniew Szubski

Popieram fotoradary

na poboczu drogi. Najwyra糿iej zawarto舵 metali ci昕kich w sprzedawanych przy drodze owocach sad體 i las體 nie odstrasza kupc體. W miejscu, w kt髍ym zrobiono zdj阠ie, mo縩a r體nie jecha 100 km/h. W sytuacji awaryjnej stragan z grzybkami zostanie staranowany, a wraz z nim beztroscy mi硂秐icy

Mitsubishi L200 - test | Za kierownic

przedmioty mo縩a wsun辨 do kabiny przez otwieran elektrycznie tyln szyb.To, co wida na zdj阠iach za kabin, to nadbud體ka Hardtop Sport Back Top, kt髍a umo縧iwia np. zrobienie porz眃nych zakup體 bez obawy, 縠 zmokn na deszczu lub znikn w niewyja秐ionych okoliczno禼iach. Nie wspominam ju o 秝ietnym

Rajd Polski - warto by硂 czeka

organizacyjnych niedoci眊ni赕, na pewno uzyska bardzo dobre oceny przedstawicieli FIA. Naszym atutem by entuzjazm z jak dzia砤cze wzi阬i si za organizacj Rajdu Polski, policjanci za pilnowanie porz眃ku i fani za sprawne i bezpieczne kibicowanie. Byli禼ie na Rajdzie? Prze秎ijcie nam swoje zdj阠ia na redakcja

Niepe硁osprawny czytelnik i rzecznik niepe硁osprawnych o Wroc砤wiu

nich korzysta, m體i, 縠 to nie moja sprawa. "Niebieska Karta" powinna by dwustronna i z drugiej strony powinno by ich zdj阠ie i numer identyfikacyjny. Karty te cz阺to s jednostronne, niestety. Miejsca parkingowe dla os骲 niepe硁osprawnych w centrum cz阺to s niepomalowane. Znak pionowy

Citroen DS4 - test | Pierwsza jazda

charakterze auta, bo w砤秐ie tym nowe DS4 chce si wyr罂ni. Kiedy por體nuj C4 do DS4 przypominaj mi si zdj阠ia Krzysztofa Ibisza dawniej i dzi. Samochody najwyra糿iej szybciej przechodz kryzysy, bo C4 ma dopiero 7 lat, a w obecnej formie niespe硁a rok.Swoja w砤sna 禼ie縦aSpodziewa砮m si, 縠 podobnie

Czar kuba駍kiej motoryzacji

, fiat 126p w wersji sport, czy fiat 125p w wersji nazwijmy "de lux" z wyko馽zony drewnianym kokpitem. To wszystko wraz z pi阫nymi widokami, zapachem cygar, smakiem rumu i rytmem salsy sprawia, 縠 zapominamy o naszej codziennej rzeczywisto禼i. Anna Kubara Jeszcze wi阠ej zdj赕 pi阫nych

Wahad硂 na 髎emce. Trasa do Augustowa ju przejezdna [ZDJ蔆IA]

Tzw. wahad硂 wprowadzono w rejonie miejscowo禼i Kamie, gdzie przed godzin 6 dosz硂 do 秏iertelnego wypadku. Jad眂y od strony Augustowa hond civic na 硊ku zjecha na przeciwny pas ruchu i zderzy si z nadje縟縜j眂 z naprzeciwka ci昕ar體k. Auta stan瓿y w p硂mieniach. Kieruj眂y osob體k zgin背

Kr髏ki kurs bezpiecznej jazdy

lekcja o wyprzedzaniu). A wszystko po to, by jak najd硊縠j jecha ze sta潮 pr阣ko禼i, co wymaga du縪 mniej paliwa ni rozp阣zanie auta. Im lepiej przewidujemy, tym cz甓ciej hamowanie mo縠my zast眕i zdj阠iem nogi z gazu. R罂nic szybko zauwa縴my przy dystrybutorze. Dla Gazety Tomasz Goszczy駍ki

ZI idzie na wojn | W髗 bojowy jakich ma硂

jak najbardziej odporny na miny (podci阾e nadwozie w dolnej partii kieruje si酬 wybuchu na boki, o ile jest wzmocnione). Ze zdj赕 wynika jednak, 縠 cienkie dwucz甓ciowe drzwi nie zapewniaj 縪硁ierzom solidnej ochrony przed ostrza砮m z zewn眛rz. Wymiary za to robi wra縠nie, d硊go舵 wynosi 6,33 m

Tragiczny wypadek pod Zambrowem, trzy ofiary, droga zablokowana [WIDEO, ZDJ蔆IA]

Jak powiedzia砤 Aneta kowska z zespo硊 prasowego podlaskiej policji, w wypadku bra硂 udzia sze舵 samochod體, w tym cztery ci昕ar體ki. Ofiary wypadku podr罂owa硑 busem iveco, kt髍ym jecha硂 w sumie najprawdopodobniej siedem os骲. Zgin瓿o trzech m昕czyzn, jeden w wieku ok. 20 lat i dwaj w wieku ok

Misiaki kontra mobilki

wyjecha硑" - trzeszczy CB-radio na policyjnej desce rozdzielczej. "Na kt髍ym kilometrze?". "306.". "A w kt髍 stron jedzie?". Sier. Like za kierownic "paska" t硊maczy: - CB u縴wali kiedy kierowcy ci昕ar體ek. Dzisiaj ju co pi眛y samoch骴 osobowy je ma

Jak si rodzi Google Street View i mapa nawigacji?

Akcja fotografowania ulic mo縠 potrwa nawet kilka miesi阠y. Z setki zdj赕 zostan wybrane najlepsze z kt髍ych zostanie stworzona panorama 3D. Floty samochod體 uzbrojonych w aparaty nale縴 spodziewa si najpierw w 禼is硑m centrum i atrakcyjnych turystycznie punktach.W Europie "Widok ulicy

Grafiki Fangora ju w metrze na stacji Rondo ONZ [ZDJ蔆IA]

. W ko馽u miasto posz硂 na ust阷stwa i podpisa硂 ugod z artyst. Montowane w砤秐ie kolorowe grafiki s zrobione tak, jak chcia Fangor. Wykonawca metra zamawia je w wytw髍ni ko硂 Chemnitz w Niemczech. Panele przyje縟縜j na ci昕ar體kach. Kolorowe napisy pisane kursyw pojawi na ca砮j d硊go禼i 120

Wiadukt na Popowicach ma nowe prz阺砤 [ZDJ蔆IA, WIDEO]

jezdnia zosta砤 zw昕ona do jednego pasa i wprowadzono jeden kierunek ruchu. Przed wiaduktem tworz si nieraz d硊gie korki, bo ruch blokuj ci昕ar體ki dowo勘ce materia硑 na plac budowy. Nad ulic zamontowano dwa nowe prz阺砤. Poci眊i jeszcze nimi nie je縟勘 m.in. dlatego, 縠 brakuje nasypu kolejowego po

Samotnie stopem przez p蟪 秝iata!

. Pewnego dnia przyjecha do nas autokar z wycieczk. Zrobili nam kilka zdj赕, za kt髍e Ahmed wzi背 bakszysz. Gdy autokar odjecha, podszed do mnie i wr阠zy mi dolara. Odda砤m jego mamie przy wyje糳zie. Muzu砿anie widz w pani Teresie pielgrzyma, a Koran nakazuje pielgrzyma napoi, nakarmi i u縴czy

Historia ko砮m sie toczy - Renault

pi阠iogwiazdkowy wynik Laguny II w te禼ie EuroNCAP w 2002 roku. Kilka tygodni temu 秝iat obieg砤 informacja o powrocie do 縴wych modeli sygnowanych nazwiskiem Gordini, kt髍ych histori opisywali秏y ju na 砤mach Moto.pl. Zapraszamy r體nie do galerii zdj赕 historycznych Ren體ek. Renault Espace, Megane Scenic i

Skoda Fabia Greenline - test | Pierwsza jazda

kierowcy je縟勘 nadzwyczaj kulturalnie, wr阠z za grzecznie, a drogi naje縪ne s fotoradarami g甓ciej ni nasza gierk體ka. Teraz jednak nie my秎 o zdj阠iach, lecz o konfiguracji terenu. Na horyzoncie wida wzniesienie. Lekko rozp阣zam auto, by wdrapa硂 si na g髍 na najwy縮zym biegu. Och, przekroczy砮m

Ford Shelby GT500 - test | Za kierownic

-u.Trzeba najpierw przestawi auto pod pa砤cyk, przed kt髍ym fotograf zrobi zdj阠ia statyczne - szykuje si bowiem kr髏kotrwa砤 przerwa w nawa硁icy. Sze禼iostopniowa skrzynia bieg體 Tremec TR6060 pracuje jak w ci昕ar體ce - du縠 opory, trzeba si przyzwyczai do pracy spr昕yny i skoku d紈igni, sprz阦硂

Lincoln Navigator po liftingu

d硊go禼i 5 646 mm. Kabin mo縩a aran縪wa wed硊g potrzeb. Na pok砤dzie zmie禼i si nawet 8 os骲. Navigator L mo縠 pe硁i rol minibusa lub ma砮j ci昕ar體ki. Przestrze baga縪wa z tylko przednimi fotelami ma a 3 630 litr體 pojemno禼i!W kabinie poprawiono jako舵 wyko馽zenia i zainstalowano najnowszy system

Suzuki SX4 DDiS Outdoor Line

gruncie auto jedzie, dok眃 chce, zw砤szcza na wzniesieniach. Pech chcia, 縠 podczas pokaz體 la硂 jak z cebra. Suzuki SX4 - galeria zdj赕 Z pocz眛ku SX szed jak burza. Ma podrasowany uk砤d jezdny i p硑t pod硂gow Swifta. Gdy podczas wyprzedzania na w眘kim asfalcie lewe ko砤 z砤pa硑 grunt, auto

Formu砤 1 na w砤sne oczy

si przez pit-lane, zajrze do boksu i zrobi sobie zdj阠ie z kierowc, je縠li akurat jaki si trafi. Niekiedy istnieje te okazja, by zwiedzi imponuj眂e, mobilne laboratorium Shella obecne na ka縟ym wy禼igu. To jednak nieco wi阠ej ni mo縧iwo舵 wstania z kanapy i si阦ni阠ia do lod體ki po jedzenie

Citroën C4 1.6 HDi

automatycznymi przek砤dniami, i wyposa縪no auto w uk砤d hill-start u砤twiaj眂y ruszanie na wzniesienia przekraczaj眂e 3 proc. Przez dwie sekundy po zdj阠iu stopy z hamulca utrzymywane jest ci秐ienie w uk砤dzie hamulcowym, dzi阫i czemu mo縩a obej舵 si bez zaci眊ania r阠znego. Ta wersja C4 jest droga (73 000 z

E-myto na starcie da硂 160 mln z

Zr骲 zdj阠ie i wygraj komplet opon! Elektroniczne myto od samochod體 ci昕arowych wprowadzono od lipca na sieci pa駍twowych autostrad, dr骻 ekspresowych i na wybranych drogach krajowych. Op砤ty pobiera firma viaToll dzia砤j眂a na podstawie umowy z GDDKiA. GDDKiA zapowiada砤, 縠 przez pierwsze p蟪

Lamborghini Murciélago - test | Za kierownic

W najgorszych koszmarach nie przewidywa砮m tak fatalnego zbiegu okoliczno禼i. O硂wiane chmury nad Sant'Agata Bolognese potwierdzi硑 najgorsze prognozy. Ca硑 dzie pochmurno, deszczowo i wietrznie. Przed oczami mign瓿y mi zdj阠ia rozbitych Murciélago na wreckedexotics.com. Jeden z nich wbi

Co rano robotnicy blokuj most: "chcemy zd笨y na Euro"

, do潮czaj眂 zdj阠ia wykonane w kolejnych dniach ok. godz. 8.30, i prosi o interwencj.Skontaktowali秏y si z rzecznikiem miejskich drogowc體 Adamem Sobierajem. - A od kt髍ej mieliby zacz辨 prac, 縠by by硂 dobrze? I o kt髍ej sko馽zy? - spyta.- Remontowa o dziesi眛ej, gdy ruch jest ju nieco mniejszy, albo

W korkach o d硊go禼i 140 km utkn瓿o ponad 1000 aut [ZDJ蔆IA]

prawie 140 km; roz砤dowanie takiego nagromadzenia aut mo縠 potrwa nawet kilka godzin - poinformowa Bart硂miej Micha砮k, rzecznik prasowy wojewody. Nadzwyczaj trudne warunki drogowe spowodowa硑, 縠 na poboczach i w rowach znalaz硂 si wiele samochod體, w tym szczeg髄nie du縪 ci昕kich ci昕ar體ek. Do ich

REO T6 Touring | By砤 sobie prohibicja

silnik nap阣za tyln o. Prze硂縠nie mostu wynosi 4,7:1, czyli jest na poziomie przeci阾nej dzisiejszej ci昕ar體ki. Przydaje si, bo pomimo prawie 4 litr體 pojemno禼i silnik osi眊a tylko 50 KM. W dodatku 體czesny ko mechaniczny jest wart przeci阾nie po硂w dzisiejszego!Hamulce dzia砤j tylko na tyln o

Droga 秏ierci na Pozna i g阺ta mg砤. Trzy osoby nie 縴j [ZDJ蔆IA]

najprawdopodobniej zjecha硂 na przeciwleg硑 pas, chc眂 unikn辨 zderzenia z sarn, kt髍a wtargn瓿a na jezdni. W stoj眂e na 秗odku drogi samochody uderzy砤 jeszcze ci昕ar體ka, ca砶owicie niszcz眂 prz骴 i bok audi. Zderzenia nie prze縴li wszyscy trzej m昕czy糿i, kt髍zy podr罂owali dwoma osob體kami - m體i S砤womir

BMW M3 vs. Lexus IS-F. Banzai!

dostarczaj M3 i IS-F. Poza tym obydwa samochody nadaj si 秝ietnie do lansowania. Siedz眂 za kierownic tych aut, bardzo szybko stajesz si znan osob. Szkoda tylko, 縠 zdj阠ia najcz甓ciej robi fotoradar. BMW M3GAZPerfekcyjne prowadzenie, niemal wyczynowy silnik, wydajne hamulce, gwarancja na pi赕 lat lub

Robi zdj阠ia ci昕ar體kom?

Domy秎am si, 縠 chodzi o fotografowanie ci昕ar體ek - ale co ja tam wiem, ja nie redaktor.

Re: "tak je縟勘 cwaniaki"

ocala napisa(a): > Wed硊g tw髍cy, zielony dywan, to zakres ci昕ar體ki. Co mo縠sz w tym zmieni? Ni > c! To prawda nic nie zmieni w twoim pojmowaniu. Na zdj阠iu wida dok眃 si阦a kabina ci昕ar體ki i 縠 si阦a r體nie poza zielony dywan alladyna.

To nieprawda.

Po A2 nie odbywa si ruch pojazd體 silnikowych. Ocala tak twierdzi i zaraz poka筷 ci zdj阠ie sv kt髍e to udowodni. A mo縠 jaki filmik z youtuba. Kiedy udowadnia 縠 pojazdy ci昕arowe uciek硑 z 7 na 17. Na dow骴 pokaza filmiki z youtube na kt髍ych by硂 du縪 ci昕ar體ek. Ale w jednym filmiku

Re: "tak je縟勘 cwaniaki"

ocala napisa(a): > Nie ja przyj背em zielony dywan jako ci昕ar體ka, tylko "tw髍ca" artyku硊 tak prz > yj背. Nie wiem co tw髍ca przyj背. Wystarczy zobaczy zdj阠ie 縠by widzie 縠 koniec zielone nie jest to縮ame z odrysem kabiny. >I tak to nie ma jednak znaczenia bo

szukam zdj赕 ci昕ar體ki GMC

jak w tytule, szukam zdj赕 ci昕ar體ki GMC CCKW353 z otwart kabin w malowaniu WP, z tego co wiem ci昕ar體ki te by硑 na wyposa縠niu zar體no jednostek formowanych w Wlk Brytanii, 2KP a tak縠 tych ze wschodu. Szczeg髄nie zale縴 mi na szczeg蟪ach malowania. B阣 niesko馽zenie wdzi阠zny za pomoc.

Re: Manipulatorku

o tym ile wida z kabiny. Pokazujesz tez zdj阠ie na kt髍ym w martwym polu s osoby stoj眂e z lewej strony kabiny. powiedz mi wi阠 w jaki spos骲 jest tam martwe pole skoro wystarczy 縠by kierowca obr骳i g硂w w lewo. To jedna rzecz. A druga to ze pokaza砮 ci昕ar體k z lusterkiem przed kabina oraz

Re: "tak je縟勘 cwaniaki"

ocala napisa(a): > Nawet zak砤daj眂 umy秎ne oszustwo autor體 zdj阠ia co do zielonego pola to wida > w lusterku obrys kabiny czyli wida wi阠ej ni kabina. Je縠li przez ca潮 d硊go禼 lusterka wida obrys kabiny to jak mo縧iwe jest 縠by w tym lusterku by硂 wida wi阠ej ni kabin? W

Ci昕ar體ka utkn瓿a pod wiaduktem. Utrudnienia w...

Co to zdj阠ie ma wsp髄nego z Jugowick ? z wiaduktem ? z ci昕ar體k ? Jaki jest sens umieszczania zdj阠ia bez zwi眤ku ?

Przewr骳i砤 si ci昕ar體ka z w阦lem (zdj阠ia)

na tym rondzie jest 縧e wyprofilowana jezdnia .wywracaj si r體nie auta osobowe przy szybko禼i 50km/h

Re: "tak je縟勘 cwaniaki"

ocala napisa(a): > Skoro jest widoczny rowerzysta to tym bardziej widoczny b阣zie 5 razy wi阫szy n > awet najmniejszy osobowy pojazd. Wska miejsce w kt髍ym przez kilka sekund nie > b阣zie on widoczny. Widzia砮 to zdj阠ie? Chyba nie wi阠 je obejrzyj. Owszem rowerzysta jest

Przewr骳i砤 si ci昕ar體ka z w阦lem (zdj阠ia)

Nie pierwsza w tym miejscu. Jes tam ograniczenie do 40km/h, ale kto by tak wolno pokonywa zakr阾y. Le勘 tam g丑wnie ci, kt髍ym przy du縠j pr阣ko禼i przemie禼i si 砤dunek i dope硁i praw fizyki.

Przewr骳i砤 si ci昕ar體ka z w阦lem (zdj阠ia)

Brawo stra縜cy! Pewnie nie mieli禼ie pod r阫 "Bia硂ru秌i", czy "Ostr體ka" (ma砮 koparko-spycharki) i dlatego wszystko odwalali禼ie r阠znie! Albo ...w taki spos骲 mo縩a wi阠ej zarobi, jakie premie od d硊go禼i akcji, nadgodzin, itp. Tak, czy inaczej, prosty ch硂p ze wsi zrobi

Zdj阠ia - ci昕ar體ka zderzy砤 si z kolejk WKD

Dla zainteresowanych opr骳z tekstu s zdj阠ia z wypadku: infogrodzisk.pl/komunikacja/kolej/64-ciezarowka-zderzyla-sie-z-kolejka-wkd .

Re: fotoradar jeleniec.

Tak na powa縩ie to ty piszesz g硊poty gdzie chcesz i kiedy chcesz. Fotoradar robi zdj阠ia od 80 bo ci昕arowe maj na tej drodze ograniczenie do 70 a nie jest on w stanie odr罂ni osob體ki od ci昕ar體ki. Robi zdj阠ia ka縟emu i p蠹niej kto sprawdza jaki to pojazd.

Ci昕ar體ka utkn瓿a pod wiaduktem. Utrudnienia w...

Ci昕ar體ka utkn瓿a na ul. Jugowickiej, a zdj阠ie przedstawia ul. Westerplatte w kierunku do Dworca G丑wnego. Redaktorzy, dobierajcie odpowiednie zdj阠ia do swoich wiersz體ek.

Re: Nudny jeste

gdzie chcesz. Mnie to nudzi ju. Dyskusja z tob jest bezcelowa. Teraz pokazujesz zdj阠ie gdzie pokazane s martwe pola ci昕ar體ki wyposa縪nej w nie obowi眤kowe lusterko. Martwe pole tu przed kabin czyli nie widz nie jad? Og髄nie niestety cho鎎y nie wiem jak chcia naj砤twiejszym miejscem na

Re: Nosi wilk razy kilka, ponie秎i i wilka.

Na zdj阠iu nr 8 jest znak dla ci昕ar體ek. Zapewne na mokrym. To pewnie zmyli硂 NKE, kt髍y liniom ci眊硑m si nie k砤nia.

Re: ____Prognozy ____Polityczne__cz.3___

dziesi眛ki szyickich 縪硁ierzy, wiezionych ci昕ar體kami na przedmie禼ia. M昕czy糿i zmuszeni zostali do po硂縠nia si na ziemi. Maj zwi眤ane z ty硊 r阠e. Na kilku zdj阠iach wida sunnickich bojownik體, kt髍zy zdaj si strzela w g硂wy 縪硁ierzy. Pozosta砮 zdj阠ia przedstawiaj cia砤 zabitych, le勘ce jedno

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

ja mam wi阫szo舵 ubranych albo tylko brzuszysko ods硂nione bo wyj眛kowo nieurodna jestem i zdj赕 swoich nie lubi ps.zastosowanie zdj赕 brzuchatych to m.in rozwianie w眛pliwosci dziecka co do adopcji lub kosmicznego pochodzenia :)

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Zr骲. Niekoniecznie ca砶iem nagie. Ja nie zrobi砤m i 縜硊j. Nie robi砤m, bo i w jednej, i drugiej ci笨y wygl眃a砤m jak dwie ci昕ar體ki razem wzi阾e. No i po ptokach...

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Ja mam sfotografowany brzuch z ostatniej ciazy. Ale jestem w spodniach i biustonoszu. Grubas po prostu.

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

a ja mia砤m pare fajnych, tylko wirus w kompie by i posz硑 w pi..u:((( i r體nie 縜硊j.... -- Justyna i Julek

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

ja tam zgadzam sie z przedmw骳zyni, - jak Ci sie nie spodobaj to wyrzucisz. Ja nie mam i chyba troche 縜硊j -- Ja

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Mam takie zdj阠ia i nawet 砤dne, bo po retuszu w photoshopie i czarno bia砮. A widzia硑禼ie Vive i now pani Ibisz z brzuchem?

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Ja mam par, robione pod koniec ci笨y, jestem zadowolona z tych zdj赕 bo 砤dnie wygl眃a砤m. Zr骲 sobie, nie musisz nikomu pokazywa -- Moja Igunia Iga ma

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

ja w pierwszej ci眤y pozwoli砤m sobie robi du縪 zdj赕 (w ubraniu, ale zawsze) i nauczona tym przykrym do秝iadczeniem, w drugiej ci笨y zredukowa砤m to do niezb阣nego minimum. Jedynym zdj阠iem udost阷nionym publicznie jest zdj阠ie w 7 miesi眂u na imprezie, gdzie by砤m 砤dnie uczesana, pomalowana i

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Napis na brzuchu mo縠 i ok. Ale boa z pi髍ek, stringi i podwi眤ka jak dla mnie - przegi阠ie. -- ...wol by wredna ni g硊pia... Do poczytania, podumania, po秏iania Klub Matek Wyrodnych

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Na pocz眛ku 9 miesi眂a zrobi砤m sobie tak poczt體k: szmisiek.republika.pl/9_miesiac_01.jpg bo brzuch by tak monstrualny, 縠 a chcia砤m go uwieczni. Pozdrawiam -- Ko硑sz si w mi阾owej mgle... Moja Larwa

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Nagie w ci笨y mia砤m tylko jedno, zrobione z zaskoku w 砤zience dwa dni przed porodem i potem ma晨on niechc眂y je skasowa:( Natomiast w ubraniu robi砤m sobie r體no co miesi眂, dla por體nania;)

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

W sumie macie racj. Zw砤szcza w dobie aparat體 cyfrowych - zrobi, a jak mi si nie spodobaj, "delete" i po ptokach:) -- Chaos czai si wsz阣zie. Za Twoimi plecami te:)

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

oj zafunduj sobie, co ci szkodzi. Foty mo縠sz 1- wyrzuci, 2- schowa, 3- jak ci si spodobaj chwali i wraca do nich z sentymentem:) -- Justyna i Julek

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

ja te mam par ale nie ca砮 go砮 tylko brzuch a raczej brzuszysko na wierzchu. Schowane g酬boko do szuflady :) -- mamadwojgaludzikow.blox.pl/html www.jesiennedzieci.com/zosia.html

Na zako馽zenie.

powoli w kolejce do 秝iate. Kto wpatruje si w lusterko 縠by zobaczy co dzieje si na pasie z kt髍ego zjecha? Opar砮 swoj tyrad na zdj阠iu kt髍e pokazuje 縠 samoch骴 osobowy na pasie obok jest praktycznie niewidoczny. Osobi禼ie dla w砤snego bezpiecze駍twa uznaj 縠 od wysoko禼i tylnej osi ci眊nika

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Tjaaa, jakbym wygl眃a砤 w ci笨y jak ta pani na zdj阠iu, prawdopodobnie cyka砤bym fotki co minut i nie prosi砤 o pomoc zawodowego fotografika-retuszera ;) -- ...wol by wredna ni g硊pia... Do poczytania, podumania, po秏iania Klub Matek Wyrodnych

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

M骿 m笨 jest fotografikiem, wi阠 nie darowa by sobie :-) Mam wi阠 kilka bardzo pieknych- z wcze秐iejszego okresu ci笨y. Tak do 7-go miesi眂a. Teraz ju za bardzo puchn i zaczynam wygl眃a nazwijmy to "mniej atrakcyjnie" i zdj赕 ju nie robimy. -- P髍ystom jenzykowym stanofczo

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Stary jest zapalony fotograf, raz w miesi眂u robi mi rozbieran sesje. Ja tam uwa縜m, 縠 brzuch jest seksowny. Zdj阠ia s subtelne, piersi deliktnie przes硂ni阾e r阫, bardzo cz阺to do nich wracamy... Polecam! Zr骲 sobie 砤dn sesj na miar domowych mo縧iwo禼i:) -- Maja 23.11.2004 Sylweriusz 03.04.1978

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Zr骲 sobie zdj阠ia, bo ca砶iem mo縧iwe, 縠 b阣ziesz w przysz硂禼i 縜硂wa砤, 縠 nie spr骲owa砤. Co Ci szkodzi, skoro mo縩a je skasowa/wyrzuci? Ja niestety nie pomy秎a砤m o tym, mo縠 dlatego, 縠 m骿 (na szcz甓cie ju prawie ex) m笨 mia w dupie mnie i m骿 brzuszek. Na pocieszenie znalaz砤m w

Re: wsp髄ne zdj阠ie ci昕ar體ek:)

Hej pisz o tym na kulturalnej warszawie wynika z tego ze to bedzie nie dzis a jutro ale dok砤dne godziny nie s podane. Pzdr

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Ja mia砤m zrobion sesj ;-) w obu ci笨ach, ale mam do tego troch inne podej禼ie, bo zdj赕 w niekompletnym ubraniu :P mam bardzo du縪 (jako, i m骿 bardzo bardzo dawny eks, jeszcze ze szko硑 秗edniej jest fotografikiem). A 縠 ci笨a na mnie generalnie dobrze wp硑wa砤 i wygl眃a砤m ca砶iem, ca砶iem a

junior, lubuj眂y si w gad縠tach, cierpia砨y b髄e

ci昕ar體ki - jest taki filmik w postaci gifu, w czelu禼i Sieci napotkany. Tudzie zdj阠ia statyczne, ze zdzrae analogicznych. Gwarantowany efekt, je秎i m硂dziak rozumny.

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Temat m骿 ulubiony;) r體nie mam mn髎two zdj赕 z czasu ci笨y, gdy rodzina fotografuj眂a i mimo, 縠 podobno wygl眃alam super, to ze wstr阾em patrz na sw骿 brzuchol. I w砤禼iwie na ka縟y inny ci昕arny brzuchol te, poza jednym jedynym, kt髍y sama fotografowa砤m.. taki mam ogromny sentyment do

zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Kolega z pracy zapyta mnie dzisiaj, czy m笨 robi mi nagie zdj阠ia. Znaczy si, czy robi mi je teraz - w ci笨y, z wielkim brzuchem. Na koleg si nie obra縜m, bo to uroczy, a przy tym nieszkodliwy erotoman - gaw阣ziarz. Ale ciekawa jestem, co my秎icie o takich zdj阠iach. Bo ja na przyk砤d unikam

wsp髄ne zdj阠ie ci昕ar體ek:)

Czesc Dziewczyny! czy s硑sza硑禼ie cos o dzisiejszej imprezie na Agrykoli?, podobno jest co dzi zorganizowane dla kobitek w ci笨y, jakies wsp髄ne zdjecie tez ma byc zrobione..... dajcie znac jesli wiecie cos wiecej, co to jest i o ktorej godzienie sie to zaczyna. dzi阫i, pozdrawiam

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Dop髃i nie by硂 mi wida brzucha, nie robili秏y 縜dnych zdj赕 z powodu braku aparatu. Jak ju mi brzuszysko ogromne sie zrobi硂 m骿 niem笨 nie wytrzyma i powiedzia; "No nie, ja ci musz zdj阠ie z tym brzucholem zrobi koniecznie". Wobec tego zapakowa mnie do samochodu (buuuu

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Widzia砤m tylko strone g丑wn-nie podoba mi sie.A juz szczeg髄nie,jak Ibisz j trzyma za te cycole.Ale co tam znowu udawac ,ze baba w ci笨y wygl眃a jak Naomi C.w szczytowej formie(nie szczytuj眂ej!). Pamietam zdjecie Demi Moore z brzuchem,nag,jeszcze wtedy to by硂 wielkie halo,jak pokazala ten s

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

zdjecia innych kobiet fajnie zrobione jak ogladam np w jakichs miesiecznikach dzieciowych sa super, ja jesli wziac pod uwage to ze fotogenicznosc ma sie w glowie nie nadawalam sie do pozowania w tym stanie, jak zalozycielka watku czulam sie jak betoniarka nagich zdjec nie mam ale ubrane tez nie s

Re: "tak je縟勘 cwaniaki"

; Widzia砮 to zdj阠ie? Chyba nie wi阠 je obejrzyj. Owszem rowerzysta jest widocz > ny. > Ale rowerzysta jedzie przy samej ci昕ar體ce. Rower ma szeroko舵 1 metra. > Bior眂 pod uwag ze obraz w tym lusterku ko馽zy si na rowerzy禼ie W tym lusterku akurat tak ale jest widoczny w innym. W 縜dnym

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

a mnie sie to zdjecie podoba! przynajmniej jest z pomys砮m - to 16 1/2 na brzuchu jest fajne! Co prawda na forum to bym tego nie pokazywa砤... Ja mam zdj阠ia z ci笨y robione co miesiac i wida jak mi brzucholec r髎. Na wszystkich jestem ubrana tak samo i stoj w tej samej pozie (縠by 砤dnie by硂

Re: "tak je縟勘 cwaniaki"

samspade napisa: > ocala napisa(a): > > > Nie ja przyj背em zielony dywan jako ci昕ar體ka, tylko "tw髍ca" artyku硊 t > ak prz > > yj背. > > Nie wiem co tw髍ca przyj背. Wystarczy zobaczy zdj阠ie 縠by widzie 縠 koniec z > ielone nie jest to縮ame z

Re: zdj阠ia nagiej ci昕ar體ki

Zdjecia same w sobie sa calkiem ok. Chcesz miec pamiatke to je sobie zrobisz i juz. Pokazesz potem dziecku na przyklad. Dla mnie dziwne tylko jest wystawianie wielkiego brzucha na widok publiczny. Zdjecia polnagich albo i calkim nagich ciezarnych kobiet na forum powoduja u mnie niesmak. Moze dla

Re: junior, lubuj眂y si w gad縠tach, cierpia砨y

sukces firm sprzeda縴 bezpo秗edniej, organizuj one sprzeda na spotkaniach. Sprzeda po cenie 2-3 wy縮zej ni dost阷na w internecie okraszaj眂 zalety sprzedawanego towaru nieziemskimi walorami. BTW cz阺to s to osoby 55+. > */ Juniorowi temu warto pokaza, z ma潮 kontrol, zdj阠ia tego, co

Re: Sytuacja na Ukrainie

ci昕ar體kach Kamaz. Na zdj阠iu pojazd Kamaz nale勘cy do rosyjskiej armii w Sankt Petersburgu. Fot. Captainm/Wikimedia Commons/CC BY SA 2.0. Rosjanie rozmie禼ili w Donbasie co najmniej siedem mobilnych krematori體, osadzonych na ci昕ar體kach Kamaz. Pojazdy s硊勘 do palenia zw硂k 縪硁ierzy, bior眂ych udzia w

Re: Pomoc Drogowa we Wroc砤wiu

Nie korzysta砮m jeszcze z pomocy drogowej , ale widzia砮m przy pracy holownik Jarexa. Jak podnosi ci昕ar體k, cystern z drogi. G硊pio si przyzna, ale gapi砮m si na ca潮 akcj, bo by硂 na co, zw砤szcza, 縠 cysterna le縜砤 zaraz na zakr阠ie. Szacun, zdj阠ia s w ich galerii.

Film przed walkami w Doniecku

www.youtube.com/watch?v=2ceDd-q86_k jeden go禼iu nawet si przedstawi, 縠 jest z Czeczeni. Te ci昕ar體ki by硂 (chyba) wczoraj wida na zdj阠iach po walce o lotnisko. Zastanawia mnie liczba poleg硑ch po stronie separatyst體 - wpadli w pu砤pk? czy jak lotnictwo ukrai駍kie atakowa硂 nie rozproszyli

Re: TTBS buduje kolejny blok...

Nie 縠bym si czepia ale na zdj阠iu jest koparka ZEPPELIN i ci昕ar體ka MAN, co oznacza, 縠 jeszcze d硊go b阣ziemy je糳zi do Reichu na og髍ki, natomiast robotnikom niemieckim bezrobocie nie grozi.

Zdj阠ia ci昕ar體ek i dzieciaczk體 - linki

Kiedy widzia砤m na tym forum w眛ek zawieraj眂y linki do stron, na kt髍ych mo縩a obejrze pi阫ne zdj阠ia mam-brzuchatek, a tak縠 dzieci. Czy kt髍a z Was mog砤by mi podrzuci adresy takich stron? -- Niespodzianka

Re: Najlepsze warszawskie zdj阠ia 2012 roku [gale

ani silnikowy, ani nap阣owy - to by lepik na zdj阠iu jest kierowca ci昕ar體ki, kt髍a uderzy砤 w cystern z lepikiem koszerne pismaki nawet zdj赕 rzeczowo nie potrafi podpisa...

Co si dzieje? Kto tu k砤mie?

drogach szybkiego ruchu. A wszystko zbudowane za w砤sne pieni眃ze, bez subwencji z EU. Pfuj, takich zdj赕 GW nie powinna pokazywa. wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/5,114871,16470074,Oto__konwoj_humanitarny__Putina__280_kamazow_jutro.html?i=20

Transport-gigant ulicami Kielc. Teraz nawarz p...

Ale zdj阠ie numer 2 chyba jest z przed 10 lat? Bo ewidentnie ci昕ar體ki jad w stron browar體 (zje縟縜j z g髍y od basenu), a nie odwrotnie:)

sd Fabryczna. 6 koparek, 30 ci昕ar體ek. Zaczn...

Redakcjo 丑dzkiej Gazety! Po co 40 zdj赕 ci昕ar體ek, koparek itd.? Nie da硂by si zamie禼i 2-3 zdj阠ia z nieco szersz perspektyw?

Re: "Syryjski Express"!

W Noworossijsku za砤dowano dwa BDK typ Projekt 775 ("Gieorgij Pabiedonosiec" i "Jama") - zdj阠ie przedstawia za砤dunek 27 listopada (po prawej stronie zdj阠ia sznur ci昕ar體ek do prze砤dunku na okr阾y)! img-fotki.yandex.ru/get/5012/52524511.2a/0_125b24_34ecbb91_XXXL

To by pojedynek

Ze zdj阠ia wynika, 縠 kierowca ci昕ar體ki w ostatniej chwili odpu禼i i przegra.

Re: Manipulatorku

samspade napisa: > Dla ci昕ar體ek martwe pole z prawej strony jest na wysoko禼i kabiny. Dobrze wid > a to na zdj阠iu, kt髍e zalinkowa砮. Pisz眂 na wysoko禼i kabiny masz na my秎i prawy, przedni r骻 kabiny? Przecie w lusterku wida obrys kabiny i mo縩a je tak ustawi by wida by硂

Wkleja zdj阠ia prosze:) Ci昕ar體ki - Maj體ki:)

Ja si tak nie bawie:( Ale jeste禼ie kole縜neczki netowe. Ja tu prawie Rapid pobi砤m, a Wy si tak obijacie - NIE DNIE, OJ NIE DNIE:) Pozdrawiam,Ola -- "MOJE CUDO"

Re: Nudny jeste

w砤sne klamki to z 2,5 metra pozostaje jeszcze 1,5 na kt髍ym nie zmie禼i si mniejszy pojazd. img2.demotywatoryfb.pl//uploads/201412/1417974786_vdp4j4_600.jpg Wska na zdj阠iu czerwona

Donieck-Rozstrzelanie rannych powsta馽體

Ci昕ar體ka pe硁a cia separatyst體 – Oni byli ranni. Samoch骴 wi髗 ich z pola walki. Najpierw snajperzy zdj阬i kierowc, potem ich wprost rozstrzelano z karabin體 i r阠znego granatnika. Pozosta硑ch przy 縴ciu dobili z automat體 bojownicy Prawego Sektora . Nikt spo秗骴 tych, kt髍zy jechali

Autobus PKS zderzy si z cystern, dwie osoby ...

Na Pomorskiej s zdj阠ia z wypadku. Wygl眃a na to (po zniszczeniach/uszkodzeniach pojazd體), 縠 kierowca ci昕ar體ki z naczep-cystern jecha zbyt szybko w deszczu i naczep wyrzuci硂 prosto na autobus.

Re: Zdj阠ia ci昕ar體ek i dzieciaczk體 - linki

Chodzi硂 mi raczej o zdj阠ia artystyczne, wykonane przez profesjonalist體... Nie, 縠by nie podoba硑 mi si fotki naszych pociech... -- Niespodzianka

Re: Gimbusie durny...

Po pierwsze - przy d硊縮zych odleg硂禼iach maleje znaczenie nadwy縦i pr阣ko禼i na jej 秗edni warto舵. Po drugie - s ci昕ar體ki kt髍e przeci眊n 100 ton z szybko禼i 100 km/h. S takie w europie. To co widzisz na zdj阠iach to terenowe ci眊niki wojskowe. To nie one by ci眊n瓿y. Po trzecie

Re: Manipulatorku

. Dla ci昕ar體ek martwe pole z prawej strony jest na wysoko禼i kabiny. Dobrze wida to na zdj阠iu, kt髍e zalinkowa砮. > >Na tym zdjeciu wida te ze to lusterko ma zasi阦u w bok na rowerzy > > st. > > Piszesz troch niezrozumiale. Rowerzysta ani przez moment nie jest

Re: Zdj阠ia ci昕ar體ek i dzieciaczk體 - linki

Dzi阫i! A mo縠 kto jeszcze ma adresy takich stron? Nie mog wygrzeba tego w archiwum... A takie pi阫ne zdj阠ia tam by硑. -- Niespodzianka

Re: Zdj阠ia ci昕ar體ek i dzieciaczk體 - linki

Zapraszam na forum Zobaczcie, tam zdj赕 skolko ugodno:) forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=621 -- Nie jestem spokrewniona z Waszym prezydentem.

Nauka jazdy ci昕ar體k na symulatorze - zdj阠ia

Niez砮, ale rzeczywisto禼 jest inna. Ucz眂 si na symulatorze nie odczuwa si presji itd. -- Z powa縜niem Adrian M.

Re: Kwadratura rowerowego kola:

Tak mi jeszcze przysz硂 do g硂wy, 縠 nie jest powiedziane, 縠 nie mo縩a mie INNYCH tablic niz ta obowiazkowa :) A to dlatego, 縠 dzisiaj sta砮m w korku za ci昕ar體k podobn do tej na zdj阠iu powy縠j, kt髍a po prawej mia砤 numer rejestracyjny, a po lewej, na identycznej z蟪tej tablicy, identyczn

Cieniutko prz阣

ukrai駍cy wojenni. W pierwsze dni jak Krym ruscy przejmowali, to pokazywano jeszcze jak z jednostek wyjezdz眏 ty砮k wozi w wozach bojowych dla piechoty. Czo砱體 nie by硂 za du縪 wida, ale te wozy je糳zi硑 po ulicach. A co poka勘 zdj阠ia z frontu to piechur z plecaczkiem i karabinem 砤duje si

Re: Wkleja zdj阠ia prosze:) Ci昕ar體ki - Maj體ki

ja mam 秝ie縰tkie zdj阠ie dzidzi, ale nie mam skanera, wi阠 musz jako pokombinowa... mo縠 cyfrakiem zrobie zdj阠ie zdj阠iu... si zobaczy :) ale wklej na pewno!!!

Re: Wkleja zdj阠ia prosze:) Ci昕ar體ki - Maj體ki

Ja nie mam zdj阠ia niespodzianki, wi阠.... mo縠 dzisiaj , ale szczerze m體i眂 watpi. -- BARTU dzielny przedszkolak oraz majowa NIESPODZIANKA

Remont krajowej "19". Utrudnienia przez dwa dni

Lito禼i - zdj阠ie na kt髍ym dw骳h siedzi na 硂patach na chodniku a trzeci 秔i na kierownicy w ci昕ar體ce podpisa tytu砮m "Roboty drogowe"? :D Chyba 縠 autor chce zwr骳i spo砮cze駍twu uwag na to dlaczego u nas, w Polsce, budowa dr骻 tak si 秎imaczy :) W takim przypadku - zdj阠ie jak

Re: Wkleja zdj阠ia prosze:) Ci昕ar體ki - Maj體ki

Rapid to twarda babka, nie da砤 by sie ;) W czwartek ide na badanie, wiec jesli bedzie wszystko ok, zamieszcze Wam caaa潮 galeri Ja秌a. A jest ju pare zdj赕 :)) -- Zawsze pierwsze.

Re: Umieraj z g硂du na oczach 秝iata

zdj赕, 縠 przez ich posterunki graniczne idzie pomoc dla separatyst體. Pilnuj wi阠 swojego przej禼ia i... niczego wi阠ej. Kilkaset metr體 dalej poln drog ci眊n na zach骴 widoczne go硑m okiem kolumny "wojentorga" - wojennego handlu. To t阣y ci眊nie na Ukrain ci昕ki sprz阾 - czo砱i

Re: Dewastacja drogi przez PKS TOUR Jelenia G髍a

Ja tu 縜dnej drogi nie widz na tych zdj阠iach. Znalaz砮, ch硂pie, troch b硂ta, co po nim ci昕ar體ki je縟勘, i to akurat ko硂 twojej cha硊py, i si tu awanturujesz, chcesz wy硊dzi podst阷em nienale縩e odszkodowanie za zniszczenie nieistniej眂ej drogi, kt髍ej nigdy nie by硂. Ech, wy pazerni

Re: Wkleja zdj阠ia prosze:) Ci昕ar體ki - Maj體ki

Mo縠 kto zag硂suje? :)) B阣 wdzi阠zna :) www.babyboom.pl/achspijkochanie/photos/photo.php?id=148 Zasady konkursu: www.babyboom.pl/ -- Lucy & Rafa & Marti & Okruszek Martynka ma dzi Okruszek ma dzi

Re: Poranne zderzenie tramwaju z ci昕ar體k

Ci昕ar體ka jecha砤 al. Pokoju, w砤秐ie od strony huty. Patrz zdj阠ia.

Re: Nie przesadzajmy z t katastrof.

tak dla porz眃ku... fotki nie s powt髍zone i 縜dne pe硁y plan. Na pierwszym "kaszlak" jest widoczny ca硑, natomiast kilka zdj赕 p蠹niej zas硂ni阾y przez jak倍 ci昕ar體k

Re: Wkleja zdj阠ia prosze:) Ci昕ar體ki - Maj體ki

ja tez na razie jeszcze nic nie mam. ale mysle, ze w miare jak beda nam brzusie rosly to i zdjecia sie pojawia :) daj nam troche czasu pszczolko :)) -- Kasia, mama Przemcia (17.08.2004) i ... 9 tydzien ci笨y :))

Wida 縠 nie znasz sprawy z Wa酬s. facet w samoch

odzie wyjecha na 秎epo zza ci昕ar體ki na pas przeciwleg硑 prosto na Wa酬s. Te mysla砮m 縠 chroni celebryt ale zobaczy砮m zdj阠ia. Ten kierowca samochodu to t阷y rolas jest.

Tunel (film)

Tunel - ameryka駍ki thriller katastroficzny z 1996 roku. Zdj阠ia do filmu by硑 kr阠one od 25 wrze秐ia 1995 roku do 28 lutego 1996 roku. Fragmenty w tunelu zosta硑 nagrane w Cinecitta Studios w Rzymie. Pozosta砮 zdj阠ia powsta硑 w Croton-on-Hudson, Ossining, Nowym Jorku oraz w New Jersey i Milford

Konw骿 (film)

- "Spider Mike" Madge Sinclair - "Czarna wdowa" Brian Davies - Arnoldi Seymour Cassel - Gubernator Jerry Haskins Cassie Yates - Violet Walter Kelley - Agent federalny Hamilton Fabu砤Kierowca ci昕ar體ki Martin Penwald zwany Gumowym Kaczorem (ang. Rubber Duck) popada w konflikt z szeryfem Lylem

BA-22

pancerny oparty o podwozie ci昕ar體ki GAZ-AAA. Pojazd nap阣zany by silnikiem GAZ-AA. By to czterocylindrowy silnik ga糿ikowy o pojemno禼i skokowej 3485 cm? i mocy 40 KM (30 kW). BA-22 by wyposa縪ny w mechaniczn skrzyni bieg體 z czterema biegami do przodu i jednym wstecznym, oraz reduktor pozwalaj眂y

Wi阠ej ni wszystko

USD. Zdj阠ia wykonano w Las Vegas, Monument Valley w Utah oraz w Claremont w Kalifornii. G丑wn rol zagra Sylvester Stallone, kt髍y cz甓ciowo napisa tak縠 scenariusz. Premiera mia砤 miejsce 12 lutego 1987 r. Film spopularyzowa si硂wanie na r阫 jako dyscyplin sportu. Obsada Sylvester Stallone

iegowe ciastko

z w砤snych do秝iadcze zwi眤anych autyzmem jej kilkuletniego syna.Premiera filmu mia砤 miejsce 8 wrze秐ia 2006 w Wielkiej Brytanii.Zdj阠ia do filmu kr阠ono w prowincji Ontario w Kanadzie: w Wawie (gmina Michipicoten) oraz w Grosso Jacobson Studios w Torontonapisy ko馽owe filmu. Opis fabu硑Jest wczesna wiosna

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.