cenralna ewidencja samochodów

sprawdź też:

samochód

Karta bankomatowa

na rachunku, złożenie prostego zlecenia płatniczego, operacje czekowe czy dostęp do funkcji depozytowych w bankomacie.Podobne karty, najczęściej o niższym poziomie zabezpieczeń wykorzystuje się w takich systemach jak: telefony komórkowe, dekodery telewizji cyfrowej, żetony telefoniczne, ewidencja samochodów

Technologia demontażu pojazdów

Technologia demontażu pojazdów – wiedza w zakresie metody wytwarzania (przetwarzania) pojazdów (samochodów), uzyskania określonego, zaplanowanego efektu przemysłowego lub usługowego. Proces technologiczny jest dziedziną działalności inżynieryjnej.Pojazd, jako produkt w procesie przetwarzania

Organizacja pokojowa dywizjonu samochodowego

kolumna samochodów osobowych i sanitarnych kolumna samochodów ciężarowych i półciężarowych kolumna szkolna dywizjonu samochodowego kolumna szkolna samochodów pancernych kadra kolumny zapasowej dywizjonowy zakład samochodowy Kolumny szkolne samochodów pancernych, wkrótce przemianowane na kolumny

Koszty rachunkowe

. Układ funkcjonalnyTeresa Zalewska: Ewidencja i rozliczenie kosztów podstawowej działalności produkcyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych.Układ funkcjonalny dzieli koszty według miejsc powstawania kosztów. koszty działalności podstawowej (produkcyjnej, handlowej, usługowej)- w wypadku działalności

Dowództwo Okręgu Korpusu

-społecznych; Wydział IV - techniczny: Referaty: saperski, łączności, uzbrojenia, koni i taborów, samochodów, kancelaria; Wydział Va - personalny: Referaty:personalny, spraw honorowych i dyscyplinarnych, ewidencyjny; Wydział Vb (do spraw szeregowych): Referaty: poboru i uzupełnień, personalny, kancelaria

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.